Úvod Z DOMOVA Od januára stúpne minimálna mzda na 580 eur

Od januára stúpne minimálna mzda na 580 eur

Foto: archív

Vláda SR schválila, že najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne zo súčasných 2,989 eura na 3,333 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti tomuto roku vzrastie o 46,39 eura na 476,39 eura.

Za takýmto nárastom sumy čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 60 eur, ale aj nárast nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2020 z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, ktoré nedávno schválil parlament.

“Počet zamestnancov, ktorým sa v plnej miere alebo čiastočne zvýši ich mzda alebo plat za prácu, možno kvalifikovane odhadnúť na cca 191 tisíc osôb,” uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Vládou schválené zvýšenie sumy minimálnej mzdy je podľa rezortu práce a sociálnych vecí o 5,34 percentuálneho bodu vyššie ako zvýšenie sumy minimálnej mzdy, ktoré bolo ministerstvo povinné navrhnúť podľa valorizačného mechanizmu uvedeného v zákone o minimálnej mzde.

“Nie je preto možné úplne vylúčiť ani negatívny vplyv zvýšenia sumy minimálnej mzdy na dopyt po práci, a to najmä u nízko kvalifikovaných zamestnancov v regiónoch s nízkou priemernou mzdou,” priznáva ministerstvo práce.

Zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 580 eur tiež môže mať podľa rezortu negatívny vplyv na absolventov s nízkou kvalifikáciou pre zaradenie sa do pracovného procesu v regiónoch s nízkou priemernou mzdou. Národná banka Slovenska uviedla, že zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 580 eur je najvyššie za posledných 17 rokov.