Úvod Spoločnosť Od roku 2019 sa zavedie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Od roku 2019 sa zavedie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Foto: noviny.sk

Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov má od budúceho roka priniesť spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce. Ráta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú ministerstvo práce predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Zavedenie týchto zmien by malo v tomto roku stáť Sociálnu poisťovňu (SP) 15,4 milióna eur. V budúcom roku by však mal štát vďaka zavedeniu ročného zúčtovania získať 48,2 milióna eur a v roku 2020 približne 26,2 milióna.

Ročné zúčtovanie sa má týkať povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, do rezervného fondu solidarity a poistného na povinné poistenie v nezamestnanosti. Na garančné poistenie sa bude vzťahovať maximálny ročný vymeriavací základ, ale ročné zúčtovanie sa ho týkať nebude.

„Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zostáva zachovaný súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, budú však platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platili preddavky na poistnom,“ navrhuje rezort práce.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pri sociálnom poistení sa má zrušiť a nahradený má byť maximálnym ročným vymeriavacím základom. Ten sa má týkať zamestnanca, SZČO aj zamestnávateľa pri platení preddavkov na poistné. Zníži sa, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok. Ročné zúčtovanie bude vykonávať Sociálna poisťovňa vždy do 30. septembra za predchádzajúci kalendárny rok.

„Vzhľadom na osobitný charakter úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nad nimi nebude vykonávať. V zmysle predloženého návrhu sa začnú platiť a odvádzať preddavky na poistnom za obdobie od januára 2019,“ priblížil rezort práce.

Foto: archív

Ročné zúčtovanie sa má vzťahovať na zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO a na zamestnávateľa. Nemá sa vzťahovať na štát ani dobrovoľne poistené osoby. Ak SP rozhodne o vzniku nedoplatku na poistnom po vykonaní ročného zúčtovania, platiteľovi poistného začne plynúť 45-dňová lehota na jeho zaplatenie. Ak bude preplatok, alebo nedoplatok nižší ako 5 eur, nebude ho potrebné vracať alebo doplatiť.

Právna norma ráta s pozitívnymi sociálnymi vplyvmi na študentov a dôchodcov, ktorí si privyrábajú na dohodu. Súčasná úľava pri poistnom na povinné dôchodkové poistenie bude totiž zachovaná ako odvodová odpočítateľná položka (OOP). Dohodári, ktorí si uplatnia OOP, však budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody.

Novela zákona má priniesť aj zmeny pre rodičov pri súbežnom nároku na materskú pre oboch. „Účelom je odstrániť interpretačné problémy súvisiace s nárokom otca na materské, ak po dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa. Účelom tohto ustanovenia je priznať v tejto situácii súbežný nárok na materské obom rodičom,“ priblížil rezort práce.