Ceny plynu koncom júla prudko vzrástli a tento trend pokračuje. Dôvodom bolo čiastočné obmedzenie dodávok plynu cez plynovod Nord Stream 1 (Severný prúd 1). Nárast cien energií radikálne zasahuje domácnosti i priemysel.

Navyše obavy, že v dôsledku prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine a s ním spojenými ekonomickými sankciami sa zastavia dodávky plynu, sú opodstatnené. Domácnosti preto hľadajú alternatívy, ako aspoň čiastočne získať energetickú nezávislosť. Kotly na pevné palivo či biomasu sa zdajú byť pre ľudí logickou voľbou.

Kotly na pevné palivo – účinný zdroj tepla
Vykurovanie pevným palivom nie je novinkou. Kotly na tuhé palivo sú na trhu dlhodobo, pričom ich ponuka sa v posledných rokoch ponuka rozšírila a zmodernizovala. Okrem klasických liatinových kotlov, do ktorých sa prikladá palivo ručne, je možné vybrať si aj automatický kotol na tuhé palivo so zásobníkom, ktorý sa o teplo postará “takmer sám”.

Tento spôsob vykurovania využívajú po celom svete mnohé domácnosti, ktoré nemajú prístup k plynovým prípojkám, pretože to infraštruktúra nedovoľuje. Investícia do kotla na tuhé palivo môže v mnohých prípadoch znamenať, že okrem možností kúriť plynom či elektrinou, získava užívateľ ďalší alternatívny zdroj, vďaka čomu sa stáva energeticky väčšmi nezávislý.

Ak ide o kotly na pevné palivo, väčšinou sa v nich spaľuje drevo. Podľa štatistických údajov priemerná rodina s kotlom na drevo spotrebuje približne 15 kubických metrov dreva za rok.

Samotné drevo sa považuje za najefektívnejší zdroj výhrevu.

Menej populárne, no stále používané sú aj kotly na uhlie. Tu je na základe údajov zo štatistík priemerná spotreba domácnosti okolo 5,5 tony ročne. Kotly na uhlie sú typické predovšetkým pre staršie rodinné domy. Oproti drevu i peletám je uhlie lacnejšie, no takéto kotly sú prašnejšie.

Existujú však modely s automatickým prikladaním v prípade, že je kotol vybavený zásobníkom. Na základe normy STN EN 303-5, ktorá stanovuje emisné triedy kotlov, mnohé modely už od roku 2022 nie sú v predaji, pretože nespĺňajú ekologickú normu produkovaných emisií.

Práve kotly na biomasu predstavujú veľmi účinný a ekologickejší zdroj tepla. Ich doménou je, že do ovzdušia nevypúšťajú vysoko koncentrované škodlivé látky. Moderné kotly na biomasu disponujú vysokým výkonom a taktiež výrazne predlžujú čas horenia paliva. Takéto kotly nebude možné predávať ani používať vzhľadom na vysokú produkciu spalín.

Foto: archív

Ekologické faktory nepustia
Kotly spaľujú biomasu, pod ktorou si možno predstaviť drevené pelety, brikety, štiepku alebo piliny, respektíve kombináciu týchto palív. Výrobcovia takéto typy kotlov pri predaji pretláčajú a hoci sú niektoré investície nákladnejšie, ekologické faktory nepustia.

Spĺňajú emisné triedy, sú menej náročné na údržbu a je bežné, že disponujú automatickým prikladaním paliva – zásobník na pelety, štiepku či piliny. Priemerná spotreba sa pohybuje okolo 4,5 až 5 ton peliet za vykurovacie obdobie.

Prevádzka kotla na biomasu sa oplatí aj preto, že rámci národného projektu Zelená domácnostiam môžete získať finančnú podporu v podobe dotácie.

Nevyhnutnosťou pre jej získanie je, že ide o náhradu kotla so spaľovaním fosílnych palív. Následne je dôležité podať si žiadosť. Maximálna výška dotácie predstavuje sumu až 1.500 eur.

Pri výbere kotla na pevné palivo je dôležité, či bude pre užívateľa predstavovať doplnkový alebo hlavný zdroj vykurovania. Pred kúpou odborníci odporúčajú preštudovať si praktické návody, ako vybrať kotol na pevné palivo.

Je dôležité zvážiť, aký typ kotla bude pre konkrétne podmienky optimálny. Na toto rozhodnutie vplýva aj to, aký typ paliva bude majiteľ kotla využívať. Následne môže zvažovať, či chce modernejší automatický kotol so zásobníkom alebo štandardný kotol, do ktorého bude prikladať ručne.

Po výbere typu kotla i paliva, jeho výkonu a účinnosti sa odporúča prispôsobiť ho výmere vykurovaného objektu. Taktiež sa musia zohľadniť aj priestorové možnosti a technické riešenie jeho umiestnenia.

Čo sa týka materiálov, najčastejšie ide o extrémne odolné liatiny alebo oceľové kotly. Cena kotlov na tuhé palivo sa pohybuje podľa veľkosti, účinnosti alebo stupňa automatizácie. V priemere však záujemca musí rátať so sumou okolo 1.500 až 3.000 eur za kotol. Profesionáli radia vybrať si renomovaného predajcu a odbornú montážnu firmu.

Foto: archív