Úvod Z DOMOVA Ombudsman: Štát vymáha od občanov náklady za štátnu karanténu z čias pandémie...

Ombudsman: Štát vymáha od občanov náklady za štátnu karanténu z čias pandémie neoprávnene

Foto: archív

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámilo, že aktuálne eviduje 2159 neuhradených faktúr za poskytovanie štátnej karantény v štátnych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19. Celkovo ich vystavilo 17.289.

„Za Slovenskú republiku, v mene ktorej Ministerstvo vnútra SR koná, bolo podaných spolu 3208 návrhov na vydanie platobného rozkazu. Príslušné súdy mali posúdiť opodstatnenosť a právny základ uplatňovaných nárokov. Aktuálne je 2308 právoplatných a vykonateľných súdnych rozhodnutí v prospech Slovenskej republiky,“ doplnil rezort.

Prežiť karanténu v zariadeniach štátu umožňovali opatrenia prijaté v marci 2020 na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Po ich sprísnení v apríli ju už občania prichádzajúci zo zahraničia museli absolvovať povinne. V júni 2020 ju zrušili.

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský tvrdí, že Ministerstvo vnútra SR vymáha náklady za štátnu karanténu neoprávnene. O nákladoch mal podľa neho rozhodnúť Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý karanténu nariadil.

„Z analýzy vyplýva, že náklady za karanténu sa v zmysle zákona mali vymáhať v administratívnom konaní a vo forme riadne odôvodneného rozhodnutia. Proti tomu by mohol občan podať odvolanie a rozhodnutie mohlo byť ešte preskúmané súdom, v rámci správneho súdnictva. V zmysle zákona však nie je možné náklady za karanténu vymáhať faktúrami,“ vyhlásil Dobrovodský.

Ombudsman nesúhlasí s argumentáciou ministerstva vnútra, ktoré považovalo úhradu nákladov súvisiacich s karanténou, predovšetkým poskytovanie stravy, za zmluvný vzťah. Pripomenul, že osoby neboli v povinnej štátnej karanténe dobrovoľne a na základe zmluvy. Neprejavili vôľu sa zmluvne viazať.

„Oni len vykonávali povinnosť, ktorá im bola mocensky nariadená štátom. Aj Ústavný súd SR uviedol, že umiestnenie ľudí v povinnej štátnej karanténe bolo obmedzením osobnej slobody zo strany štátnej moci,“ podotkol. Mrzí ho, že ministerstvo pokračuje vo vymáhaní nákladov súkromnoprávnou cestou, do ktorej už ako verejný ochranca práv nie je oprávnený vstupovať.

Na verejného ochrancu práv, Dobrovodského aj jeho predchodkyňu Máriu Patakyovú, sa od roku 2020 obrátilo väčšie množstvo ľudí, ktorí boli počas prvej vlny pandémie po návrate zo zahraničia umiestňovaní do tzv. povinnej štátnej karantény.

Po skončení karantény im doručovali faktúry na úhradu nákladov spojených s karanténou, ktoré odosielalo ministerstvo vnútra. Často išlo o sumy vo výške niekoľkých stoviek eur.Ministerstvo vnútra SR v reakcii uviedlo, že konalo na základe rozhodnutí vtedajšej vlády v súvislosti s pandémiou.