Úvod Z DOMOVA Ombudsmanka: Ústavný súd by mal posúdiť zasahovanie do práv počas pandémie

Ombudsmanka: Ústavný súd by mal posúdiť zasahovanie do práv počas pandémie

Mária Patakyová. (Foto: archív)

Ombudsmanka Mária Patakyová žiada Ústavný súd SR, aby posúdil ústavnosť niektorých zásahov do práv počas pandémie. V prípade nariaďovania izolácie v štátom určených zariadeniach, ale aj v domácnosti môže podľa nej prichádzať k porušovaniu základného práva na osobnú slobodu.

Chýbajú jej aj záruky proti svojvôli orgánu, ktorý disponuje kompetenciami zasahovať do osobnej slobody obyvateľov formou izolácie či karantény. Kompetencia Úradu verejného zdravotníctva SR v otázke pozbavenia osobnej slobody nie je len jednorazová a nie je ani viazaná na krízovú situáciu, čiže je využiteľná aj v bežnom stave.

„Zo zásahov do práv a úprav, ktoré sa môžu v krízovej situácii javiť ako vhodné, sa v prípade nedostatočného dbania na základné ústavné štandardy môžu stať zbrane, ktoré môžu byť aj po skončení krízovej situácie zneužité na zmenu charakteru štátu či významné zásahy do základných práv,“ upozorňuje Patakyová.

Nielen úrad verejného zdravotníctva, ale aj ministerstvo zdravotníctva majú totiž podľa verejnej ochrankyne práv „vágne a príliš široké kompetencie“. Problém predstavuje aj nedostatočná právna a súdna ochrana občanov pred zásahmi do ich základných práv a slobôd.

Ombudsmanka už obracala na Generálnu prokuratúru SR, Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Komunikovala aj s niektorými príslušnými ministerstvami. Keďže podľa jej slov v praxi k zásadným zmenám neprišlo, rozhodla sa pre podanie na Ústavný súd SR.