Úvod Spoločnosť Ondruš: Väčšina absolventov škôl nepracuje vo svojom odbore

Ondruš: Väčšina absolventov škôl nepracuje vo svojom odbore

Foto: archív

Domáce pracovné sily nebudú v najbližších piatich rokoch stačiť na uspokojenie dopytu po pracovnej sile na Slovensku. Na stretnutí s novinármi to uviedol štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš.

Vyplýva to z výsledkov národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce. Podľa Ondruša by počet absolventov škôl a dlhodobo nezamestnaných mohol teoreticky stačiť na vykrytie dopytu po pracovnej sile, avšak časť absolventov škôl odchádza pracovať do zahraničia a nie všetci dlhodobo nezamestnaní sú uplatniteľní na trhu práce.

Medzi chýbajúcimi profesiami na pracovnom trhu sa podľa Ondruša vyskytujú pozície v IT sektore, najmä v Bratislavskom kraji a pracovné miesta v strojárstve, predovšetkým v Nitrianskom kraji. Naopak, nadbytok absolventov bude v oblasti cestovného ruchu.

„Nedostatok pracovnej sily bude najmä v stredoškolských profesiách,“ povedal. Stredné školy totiž bude v najbližších piatich rokoch končiť výrazne menej mladých ľudí, ako bude dopyt po absolventoch stredných škôl. V prípade vysokých škôl by mala ponuka absolventov približne pokryť dopyt po nich.

Foto: archív

Štátny tajomník rezortu práce upozornil na to, že až 64 percent absolventov stredných škôl ide po škole pracovať do oblastí, ktoré nevyštudovali, len 26 percent ide pracovať na pracovné miesta, ktoré zodpovedajú ich vyštudovanému odboru a 10 percent ide pracovať do oblastí, ktoré sú príbuzné ich vzdelaniu.

V prípade absolventov vysokých škôl sa 54 percent mladých ľudí zamestná v oblastiach, ktoré nevyštudovali, 40 percent z nich sa ocitne na pracovnom mieste zodpovedajúcom ich vzdelaniu a 6 percent vysokoškolákov skončí v práci, ktorá je blízka ich vzdelaniu. „Vyše tretina vysokoškolákov sa zamestná na pozíciách, ktoré zodpovedajú stredoškolskému vzdelaniu,“ upozornil Ondruš.