Úvod Z DOMOVA Do online sčítania sa zapojilo 86 percent obyvateľov

Do online sčítania sa zapojilo 86 percent obyvateľov

Foto: archív

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa na elektronickom sčítaní obyvateľov zúčastnilo 4 844 007 ľudí. Elektronický formulár tak vyplnilo 86 percent obyvateľov Slovenska. Najviac sa ich zapojilo hneď prvý deň, 15. februára, keď možnosť samosčítania využilo 651 152 obyvateľov Slovenska.

Výsledky predstihli očakávania štatistického úradu, keď odhad bol na úrovni 70 percent. Za výsledkom vidia aj vyššiu mieru pomoci v rodinách, kde pomáhali starším členom, ktorí nemajú prístup k online forme sčítania.

Na začiatok mája je predbežne naplánované spustenie asistovaného sčítania. To by sa malo v rámci celého Slovenska skončiť najneskôr do 31. októbra. Tí, pre ktorých je určené asistované sčítanie, budú mať viac možností jeho využitia.

Buď využijú vytvorené infocentrum v obci, kde im so sčítaním pomôžu, alebo budú môcť prostredníctvom určených telefonických liniek zavolať mobilného asistenta sčítania, ktorý príde v dohodnutý čas k nim domov.