Úvod ZO ZAHRANIČIA Orbán odmieta kritiku únie: Liberáli nepripúšťajú rôznosť názorov

Orbán odmieta kritiku únie: Liberáli nepripúšťajú rôznosť názorov

Viktor Orbán. (Foto: archív)

Maďarský premiér Viktor Orbán odmieta kritiku Európskej únie pre zákon zakazujúci venovať na školách pozornosť sexuálnym menšinám. Kritikom vyčíta, že nepripúšťajú rôznosť názorov. Podľa Orbána neexistuje jednota hodnôt, a teda ani politická jednota.

Je presvedčený, že diskusia o jednote morálnych hodnôt, ktorá sa na poslednom samite EÚ rozvinula, bola podobná tej, ktorá sa v roku 2015 viedla okolo hromadného príchodu migrantov do Európy. „V oboch prípadoch je odpoveď rovnaká: neexistuje jednota hodnôt,“ zdôraznil predseda maďarskej vlády.

Orbán vyčíta liberálom stanovisko, že v niektorých otázkach je možná len jedna odpoveď, a označuje to za „liberálnu hegemóniu názoru“. Podľa neliberálnych demokratov, kam sa zaraďuje aj Orbán, „existujú rôzne odpovede v súlade s názorovým pluralizmom, na ktoré má každý štát právo“.

Len prístup „jednoty v rozmanitosti“ môže podľa Orbána udržať úniu spolu. Sexuálna výchova detí je právom rodičov a bez ich súhlasu v tejto otázke nemôže hrať nijakú úlohu ani štát, ani politické strany, ani mimovládne organizácie.

„Som si istý, že by Nemci mali rozhodovať o výchove nemeckých detí. Som si istý zároveň aj v tom, že len Maďari môžu rozhodovať o výchove maďarských detí, ale určite nie Nemci, Holanďania alebo Belgičania,“ naráža Orbán na predstaviteľov krajín EÚ, patriacich k najhlasnejším kritikom spochybňovaného maďarského zákona.

„Migrácia nie je ľudským právom a to, ako je dieťa vychovávané sexuálne, nie je ľudským právom dieťaťa. Také ľudské právo neexistuje,“ uviedol maďarský premiér. „Namiesto toho existuje článok 14 Listiny základných práv, týkajúci sa práva rodičov zaistiť, aby bola ich dieťaťu poskytovaná primeraná výchova.“

Kritizovaná novela zákona postihuje sexuálne zneužívanie detí. Obsahuje aj dodatky, zakazujúce zobrazenie akejkoľvek inej sexuálnej orientácie ako heterosexuálnej a zmeny pohlavia v školských vzdelávacích programoch, ale aj vo filmoch a reklamách orientovaných na osoby mladšie ako 18 rokov. Podľa vlády je cieľom zákazu „zdravý telesný a duševný vývoj detí“.

Foto: archív