Úvod Spoločnosť OSN: Na svete žije v chudobe 662 miliónov detí

OSN: Na svete žije v chudobe 662 miliónov detí

Foto: archív

Približne polovica z 1,3 miliardy ľudí, ktorí žijú v chudobe, sú deti, teda osoby mladšie ako 18 rokov. Vyplýva to zo štúdie uskutočnenej v 104 krajinách, ktorú zverejnila OSN, napísala agentúra DPA. Podľa štúdie, ktorá zohľadňuje ukazovatele, ako sú zdravie, vzdelanie či životná úroveň, 1,3 miliardy ľudí nemá prístup k základným potrebám, ako sú pitná voda, hygiena, elektrina, primeraná výživa alebo základné vzdelanie, pričom 662 miliónov z nich sú deti.

Až 1,1 miliardy z ľudí, ktorých štúdia označuje za chudobných, žije vo vidieckych oblastiach, kde je podľa multidimenzionálneho indexu zostaveného Rozvojovým programom OSN miera chudoby až štyrikrát vyššia ako v mestách. V roku 2015 stanovila Svetová banka prah chudoby na 1,9 dolára na osobu a deň.