Úvod Zdravie Pacientov s mozgovou príhodou na Slovensku pribúda

Pacientov s mozgovou príhodou na Slovensku pribúda

Foto: archív

Oproti roku 2007 stúpol na Slovensku o vyše polovicu počet ľudí, ktorí prekonali porážku. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). V priemere každý deň ju na Slovensku zažije jeden človek, ktorý nemá ešte ani 45 rokov.

Porážka, teda cievna mozgová príhoda(CMP), je závažné ochorenie, pri ktorom nastáva poškodenie mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. V minulom roku utrpelo mozgovú mŕtvicu 352 ľudí vo veku 20 – 44 rokov, čo je o 66 viac ako v roku 2016.

Počty však rastú vo všetkých vekových kategóriách. Kým napríklad v roku 2007, keď bol založený register CMP, v ňom bolo zaznamenaných 7 420 pacientov, v roku 2017 to bolo už 11 556, ozrejmil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Z celkového počtu pacientov s CMP sa takmer 90,5 percenta týka ischemickej CMP, 9 percent hemoragickej CMP (neúrazové krvácanie) a v 0,5 percentaide o nešpecifikovanú CMP neurčenú ako infarkt alebo krvácanie.

CMP postihuje častejšie mužov ako ženy, a to takmer v každej vekovej skupine. Kým od vekovej kategórie 45 – 54 rokov až po 75 – 79 rokov sa v registri CMP eviduje dvojnásobne viac mužov ako žien, od veku 80 rokov sa rozdiel medzi oboma pohlaviami minimalizuje.

Podľa údajov z registra CMP stúpa ajpercento pacientov s výskytom rizikových faktorov, priamo alebo nepriamo zvyšujúcich riziko vzniku porážky. Každoročne narastá podiel pacientov s CMP, ktorí zároveň trpia hypertenziou, diabetom, arytmiou, fajčia, majú nadváhu alebo až obezitu,“ doplnil Blaškovitš.

Napriek všetkým nepriaznivým faktorom sa podľa NCZI vďaka zlepšovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti a efektivite cielenej liečby postupne znižuje jednoročná letalita. To znamená, že sa znižuje podiel úmrtí pacientov do jednéhoroka od vzniku CMP.

Foto: archív

Platí to najmä u tých, ktorí prišli do nemocnice včas, aby im mohla byť poskytnutá čo najúčinnejšia liečba. K lepšej zdravotnej starostlivosti prispieva aj register cievnych mozgových príhod, ktorý spravuje NCZI. Lekári doň povinne nahlasujú svoje prípady, rizikové faktory pacienta a podanú liečbu.

V súčasnosti existujú dve možnosti liečby CMP. Okrem trombolytickej, ktorá spočíva v rozpustení krvnej zrazeniny preparátom (podávanej vnútrožilovo), môže ísť aj o špecifický výkon, a to mechanické odstránenie trombu. Časový limit naakútnu liečbu je 4,5 hodiny a mechanické odstránenie trombu je možné vykonať do 8 hodín od prvých prejavov cievnej príhody.

Podľa NCZI je dôležité, aby ľudia vedeli včas rozoznať klinické príznaky CMP a neváhali zavolať lekársku pomoc. Medzi najbežnejšie patria náhle oslabenie polovice tela, porucha reči, neschopnosť vyjadriť sa, artikulovať či porozumieť reči, náhla porucha zraku alebo výpadok zorného poľa, prudká bolesť hlavy, dvojité videnie a pocit závratu s poruchou stability, bez možnosti stoja alebo chôdze.