Úvod Z DOMOVA Parlament odobril zvýšenie platov lekárov

Parlament odobril zvýšenie platov lekárov

Foto: archív

Poslanci Národnej rady SR schválili zvýšenie platov lekárov. Za bolo 138 poslancov zo 139 prítomných, jeden sa zdržal. Poslanci zároveň schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa zmení doba odmeňovania za odpracované roky praxe aj ostatným zdravotníkom. Predĺži sa z 20 na 30 rokov. Plénum odsúhlasilo i zmeny z výborov týkajúce sa vzdelávania zdravotníkov.

Koeficient minimálnej mzdy lekára bude od 1. januára 2023 pri atestovaných lekároch 2,5-násobku priemernej mzdy, pri neatestovaných lekároch 1,5-násobku. Okrem toho sa zvýši podľa odpracovaných rokov praxe.

Neatestovaným lekárom sa má za každý rok praxe zvýšiť plat o 0,015-násobku z priemernej mzdy, atestovaným lekárom o 0,025-násobku po dobu 30 rokov. Od 1. januára 2025 sa má atestovaným lekárom zvýšiť koeficient za odpracované roky na 0,03-násobku priemernej mzdy po dobu 30 rokov.

Návrh na zvýšenie platov lekárov je reakciou na požiadavky Lekárskeho odborového združenia a výsledkom rokovaní vlády s lekárskymi odborármi. Zmena má podľa ministerstva zdravotníctva zabezpečiť stiahnutie výpovedí lekárov, ale aj zamedziť poklesu záujmu o štúdium v oblasti zdravotníctva. Má tiež zabrániť odchodu zdravotníkov zo systému a ich presunu do iných štátov.

Ministerstvo deklarovalo, že okrem zvýšenia platov bude pracovať na realizácii ďalších siedmich bodov memoranda, ktoré podpísali odborári s premiérom Eduardom Hegerom a šéfom rezortu zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Memorandum podľa neho zaväzuje pripraviť a realizovať zmeny, ktoré prispejú k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.