Úvod Z DOMOVA Parlament opätovne odobril novelu zákona o FPU, prelomil Čaputovej veto

Parlament opätovne odobril novelu zákona o FPU, prelomil Čaputovej veto

Foto: archív

Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). O poskytnutí peňazí z fondu tak bude po novom rozhodovať rada fondu. Prihliadať bude na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, no stanovisko nebude pre radu záväzné.

Počet členov rady sa zvýši z deväť na trinásť. Siedmich bude menovať priamo minister kultúry, jedného bude menovať minister na návrh starostov obcí, primátorov miest a predsedov samosprávnych krajov.

Princíp menovania zvyšných členov komisie zostáva zachovaný podľa platného znenia zákona. Rozšíri sa tiež rozsah účelov, na ktoré fond poskytuje financie, a to na podporu obnovy, modernizácie a infraštruktúry kultúrnych objektov a podporu tradičnej ľudovej kultúry.

Po novom sa tiež zvýši príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu a zvýši sa tiež percentuálny podiel z určených príjmov fondu na vlastnú prevádzku fondu. Zvýšený bude aj podiel z príspevku štátu, ktorý môže byť použitý na priority určené ministerstvom kultúry.

Z novely tiež vyplýva, že po novom bude mať dozorná komisia FPU päť členov. Dvoch členov bude voliť a odvolávať rada v tajnom hlasovaní. Troch členov dozornej komisie bude vymenúvať a odvolávať minister kultúry, z toho jedného na návrh ministra financií. Novela má byť účinná od 1. augusta.

Prezidentka novelu vrátila poslancom na opätovné prerokovanie s tým, že v nej videla rozpor s ústavou. Legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia. Pri rozhodovaní o poskytovaní financií z fondu hovorila o zásahu do odbornosti rozhodovania fondu či o vnášaní politického vplyvu do slobody umeleckej tvorby.

Obávala sa aj znefunkčnenia podpory umenia. Za zásadný nedostatok zákona považovala aj úpravu prechodných ustanovení. Kritizovala aj proces prijímania novely bez medzirezortného pripomienkového konania.