Úvod Z DOMOVA Parlament schválil rozpočet na budúci rok historicky najrýchlejšie

Parlament schválil rozpočet na budúci rok historicky najrýchlejšie

Foto: Pavel Kapusta

Národná rada SR schválila štátny rozpočet na budúci rok a rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022. Za návrh hlasovalo 78 z 143 zúčastnených poslancov, proti bolo 61 zákonodarcov. Hlasovania sa zdržali štyria poslanci. Skončilo sa tak historicky najrýchlejšie prerokovanie rozpočtu v slovenskom parlamente.

Rozprava k nemu trvala iba necelých sedem hodín, aj keď bola rozdelená do dvoch rokovacích dní. Slovensko by tak podľa schváleného návrhu malo v budúcom roku hospodáriť s deficitom verejných financií na úrovni 0,49 percenta hrubého domáceho produktu.

Poslanci pritom v rozpočte oproti jeho pôvodnému návrhu odsúhlasili aj zmeny za stovky miliónov eur. Tie reagujú na opatrenia schválené v parlamente po predložení rozpočtu do Národnej rady SR tak, aby zabezpečili dodržanie stanoveného cieľa a teda deficitu verejných financií na úrovni polpercentného deficitu.

Okrem toho zohľadňujú aj rozhodnutie nepokračovať v rokovaní o návrhu na zvýšenie spotrebných daní na tabakové výrobky. Pozmeňujúce návrhy odporučil schváliť plénu gestorský finančný výbor na návrh jeho predsedu Róberta Puciho zo Smeru-SD.

Parlament tak odsúhlasil aj zníženie príjmov štátneho rozpočtu z dôvodu vypustenia odvodu zo zisku štátneho podniku Lesy SR v sume 5 miliónov eur, zároveň sa zvyšujú výdavky kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vplyvom úpravy minimálnych dôchodkov o 80,5 milióna eur. Zmeny tiež zohľadnili výpadok príjmov v objeme 101,8 milióna eur zo spomínaného vypustenia návrhu na zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

Schválené pozmeňujúce návrhy rátajú aj s negatívnym vplyvom novely zákona o dani z príjmov v sume 32,3 milióna eur. Ide o návrh na podporu rozvoja podnikového nájomného bývania.

Do rozpočtu sa pozmeňujúcim návrhom zapracovalo tiež zdvojnásobenie bankového odvodu, čo znamená pozitívny vplyv vo výške 114,1 milióna eur. V záujme dodržania spomínaného polpercentného cieleného deficitu však pozmeňujúci návrh znížil aj výdavky v kapitole Všeobecná pokladničná správa o 105,5 milióna eur.

Parlament pritom nepodporil opozičné pozmeňujúce návrhy. Poslankyňa za OĽaNO Soňa Gaborčáková navrhovala presunúť v rámci kapitoly rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny 20 miliónov eur z aktívnych opatrení trhu práce na podporu sociálnych služieb, ktoré považuje za nedofinancované.

Foto: archív

So svojím návrhom na vypustenie povinnosti Lesov SR odviesť do rozpočtu 5-miliónový odvod neuspela ani poslankyňa za SaS Anna Zemanová. Odvod Lesov SR však riešil aj pozmeňujúci návrh z finančného výboru.

Už pôvodný návrh rozpočtu schválený vládou a predložený parlamentu pritom zohľadňoval vtedy známe a schválené legislatívne opatrenia za vyše 350 miliónov eur, vrátane takmer 140-miliónového dopadu zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane či zhruba 80 miliónov eur, o ktoré sa znížia príjmy vplyvom zníženej sadzby DPH na ďalšie potraviny.

Minister financií Ladislav Kamenický pritom niekoľkokrát zopakoval, že jeho prioritou je nenavyšovať už plánovaný deficit verejných financií. Aktuálny návrh na úrovni 0,49 percenta HDP je totiž hraničným na splnenie európskych pravidiel a Európska komisia už vyjadrila obavu, že sa Slovensku nepodarí dodržať podmienky Paktu stability a rastu.

Situáciu v budúcoročnom rozpočte však ešte môže zmeniť rozhodnutie rezortu financií zastropovať v budúcom roku verejné výdavky. Rezort financií totiž minulý týždeň na druhý pokus priznal, že verejné financie vlani zišli z cesty k vyrovnanému rozpočtu a podľa platných rozpočtových pravidiel fiškálneho kompaktu navrhol zaviesť korekčný mechanizmus. Ním je práve limit na verejné výdavky na celý budúci rok, ktorý však ešte bude musieť schváliť vláda.