Úvod Z DOMOVA Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020

Foto: archív

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020. Ich termín oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vo videu zverejnenom na facebookovom profile NR SR. Zároveň vyzval všetkých politických lídrov na férovú politickú súťaž.

Predseda parlamentu vo videu vyzval občanov, aby sa zaujímali o budúcnosť Slovenska a volili zodpovedne: „Váš hlas rozhodne o tom, akú pozíciu bude mať Slovensko v nadchádzajúcich štyroch rokoch. Prosím, nedovoľte, aby váš hlas vo voľbách 29. februára 2020 prepadol.“

Budúcoročné parlamentné voľby budú v poradí ôsme po vzniku samostatného Slovenska. Voliči budú môcť odovzdať svoj hlas vybranej politickej strane alebo koalícii od 7.00 do 22.00. Danko zároveň určil lehotu pre starostov obcí a primátorov miest na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností na 29. november.

Politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidačné listiny budú zaregistrované, určil lehotu na delegovanie člena a náhradníka do okresnej a do okrskovej komisie do 8. januára 2020. Volebnú kampaň môžu politické subjekty podľa zákona začať dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnia v Zbierke zákonov SR, čo má byť v utorok 5. novembra.

Kampaň sa skončí 48 hodín pred dňom konania volieb. Vysielanie politickej reklamy je povolené len 21 dní pred konaním volieb, pričom sa musí skončiť 48 hodín pred dňom konania volieb. Volebné prieskumy sa môžu zverejňovať kratšie, ako je to v prípade politickej reklamy a diskusií.

Podľa stále platnej legislatívy sa nesmú zverejňovať 14 dní pred voľbami. Parlament však 28. októbra schválil pozmeňujúci návrh koaličných poslancov za Smer-SD, ktorým sa moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky predĺži zo 14 na 50 dní. Novelu ešte môže parlamentu vrátiť prezidentka Zuzana Čaputová. Viaceré strany avizovali, že novelu napadnú na Ústavnom súde SR.

Na kampaň môžu strany a koalície vynaložiť maximálne tri milióny eur s DPH, a to cez transparentný účet. Na kampani sa môžu zúčastniť aj tretie strany, tie sa musia registrovať na ministerstve vnútra. Strana môže počas jedného volebného obdobia prijať najviac 3,5 milióna eur z darov, pôžičiek a úverov. Limit nezasahuje do príspevkov od štátu.

Politické strany, hnutia alebo koalície musia kandidačné listiny s najviac 150 kandidátmi podať najneskôr 1. decembra. Zároveň musia strany predložiť aj potvrdenie o zaplatení volebnej kaucie 17-tisíc eur. Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz. Hlasovať sa dá aj zo zahraničia, a to poštou.

O hlasy voličov sa môžu uchádzať občania SR, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 21 rokov veku a majú trvalý pobyt na Slovensku. Prekážkou práva byť volený za poslanca NR SR je výkon trestu odňatia slobody; právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.