Úvod Politika Paška: SNS sa dištancuje od Lajčákovej podpory paktu OSN o migrácii

Paška: SNS sa dištancuje od Lajčákovej podpory paktu OSN o migrácii

Jaroslav Paška si myslí, že konečný návrh znenia Globálneho paktu OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu je nevyváženým, kontradiktorickým dokumentom. (Foto: Michaela Kolimárová)

Slovenská národná strana (SNS) je znepokojená vyjadrením ministra zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom, ktorý deklaroval svoj osobný postoj k prijatiu Globálneho paktu OSN ako oficiálne stanovisko Slovenskej republiky,” napísal podpredseda SNS a poslanec NR SR Jaroslav Paška vo svojom statuse na sociálnej sieti.

Reagoval tak na Lajčákovo vyhlásenie, v ktorom minister podporil migračný pakt OSN, pričom sa pozastavil nad rozhodnutím Rakúska a Česka nepripojiť sa k dokumentu, ktorý sa má podpisovať v marockom Marakéši. Podľa Lajčáka je k téme potrebná odborná diskusia vo vecnej rovine. „Nemôžeme sa v tejto oblasti správať ako trojročné deti a tváriť sa, že tu migrácia nie je. Stovky rokov tu bola a poďme viesť debatu o tejto téme,“ vyhlásil.

Paška považuje za potrebné ministerstvu zahraničných vecí pripomenúť, že Slovenská republika je konštituovaná ako parlamentná demokracia, z čoho vyplýva aj skutočnosť, že o závažných záväzkoch z rozporuplných medzinárodných dohôd, ktoré prinášajú vážne materiálne a spoločenské bremená na občanov tohto štátu, majú rozhodovať iba na to príslušné kolektívne orgány.

SNS Paškovým prostredníctvom konštatuje, že konečný návrh znenia Globálneho paktu OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu z 11. júla 2018 je nevyváženým, kontradiktorickým dokumentom, ktorý zavádzaním nových politických mechanizmov, nástrojov a záväzkov vstupuje do integrity suverénnych štátov a závažne oslabuje ich zvrchovanosť v oblasti regulácie a výkonu migračnej politiky.

“Aj keď sa navonok uvedený dokument deklaruje ako ‘právne nezáväzný rámec spolupráce’ a v závere preambuly formálne pripúšťa, že ‘v rámci svojej zvrchovanej jurisdikcie môžu štáty rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym štatútom migrácie’, jeho štruktúra, definície a vnútorné mechanizmy vzápätí popierajú túto formálne deklarovanú slobodu suverénnych štátov,” uvádza Paška.

Minister Lajčák podporil migračný pakt OSN. SNS upozorňuje, že to nie je oficiálne stanovisko SR. (Foto: archív)

“Skutočnosť, že nové ľudsko-právne záväzky prijaté signatárskymi štátmi v rámci medzinárodnej ‘zdieľanej zodpovednosti’ budú vymáhané, dokazuje aj vytvorenie novej nadnárodnej monitorovacej štruktúry v čele s koordinátorom (IOM) a sekretariátom Migračnej siete, ktorých úlohou má byť práve kontrola a hodnotenie implementácie Globálneho paktu.

Rozporuplný dokument OSN, ktorý má nastaviť nové rámce pre migráciu svojvoľným definovaním nových titulov pre uznanie práva na migráciu (klimatické zmeny, chudoba), stanovením nových povinností štátom, do ktorých migranti prichádzajú a ktorý je v príkrom rozpore s aktuálnou pozíciou v SR v oblasti migračnej politiky, je potrebné podrobiť širokej odbornej, aj verejnej diskusii, a neschovávať ho na príslušnom odbore ministerstva.

Preto Slovenská národná strana považuje za potrebné najskôr prerokovať uvedený dokument tak v orgánoch NR SR, ako aj na koaličnej rade, a až potom zverejňovať oficiálne postoje Slovenskej republiky k tomu, či a ako bude participovať na implementácii navrhnutého dokumentu,” upozorňuje Paška.