Peter Staněk: Stojíme na prahu obrovských zmien

Výber z verejnej Diskusie na palete na témy Je Slovensko stále tigrom eurozóny? a Súčasnosť a budúcnosť našej ekonomiky a sociálne postavenie občanov. Konala sa v bratislavskom Hoteli Tatra 28. januára 2016 – hovorí ekonóm a prognostik Slovenskej akadémie vied Peter Staněk.

2 komentárov

  1. Pán Konárik by si mal uvedomiť, že vysokoškolák ktorý dnes skončí „“univerzitu““ je v podstate na nižšej vzdelanostnej úrovní, ako boli stredoškoláci do r.1989 či už sa to týka jazykových znalostí Slovenského jazyka, ako štátneho jazyka -stačí počúvať vyjadrovanie sa moderátorov či už v rozhlase alebo v televízii, všeobecného rozhľadu o dejinách, zemepisu nášho domáceho ale aj zahraničného. Samozrejme im nemožno uprieť znalosti výpočtovej techniky – progresu dnešnej doby. Skúste však dať vypočítať príklad s násobilkou na papieri a budete prekvapení. Bez kalkulačky ani na krok. O logickom myslení ani nehovorím. A tu vidím úlohu učiteľa ako učiť, ale nie učiť štrajkovať. Všetci poznáme svoje práva avšak zabúdame na povinnosti voči tomu, kto nás nechal vyštudovať(nemám na mysli rodičov – aj keď ich „úloha“ je veľká aby ich dieťa doštudovalo)

Comments are closed.