Úvod Z DOMOVA Pirošíková: Vláda predĺžila núdzový stav o 45 dní, hoci jeho dôvody pominuli

Pirošíková: Vláda predĺžila núdzový stav o 45 dní, hoci jeho dôvody pominuli

Foto: archív

Advokátka a bývalá zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) Marica Pirošíková na základe výsledkov celoplošného testovania konštatuje, že na Slovensku nie sú splnené podmienky ústavného zákona, podľa ktorého možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Preto by vláda podľa nej mala konať. V opačnom prípade sa vystavuje riziku podávaniu sťažností občanov SR na ESĽP.

“Podľa odseku 1 článku 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu môže vláda vyhlásiť núdzový stav len za podmienky, že prišlo alebo bezprostredne hrozí, že príde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie,” napísala vo svojom príspevku, ktoré zverejnili viaceré médiá.

“Núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Podľa odseku 2 tohto článku možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

Vláda Slovenskej republiky prijala 28. októbra 2020 uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa článku 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. Uznesenie vlády nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 29. októbra 2020.

Po celoplošnom ‘dobrovoľnom’ testovaní je zrejmé, že vyhlásený núdzový stav pre celé územie Slovenskej republiky, ktorý má dopad na všetky sféry života jednotlivcov nachádzajúcich sa našom území, je v rozpore so zásadou proporcionality, pretože za súčasnej situácie nemožno tvrdiť, že verejný záujem na ochrane zdravia prevyšuje nad uvedenými individuálnymi právami jednotlivcov.

V rámci plošného testovania uskutočneného 31. októbra 2020 a 1. novembra 2020 bolo z počtu 3.625.332 otestovaných občanov SR vyhodnotených 38.359 občanov ako pozitívnych na ochorenie COVID-19. Ide o 1,06 percenta pozitívne testovaných občanov, ktorí sú v karanténe (v 2. kole 7- 8 novembra 2020 v 45 okresoch bolo z počtu 2.044.855 otestovaných  ľudí pozitívnych 13.509, čo predstavuje 0,66 percenta).

Marica Pirošíková. (Foto: archív)

Vzhľadom na tento výsledok nie je možné dospieť k záveru, že v Slovenskej republike sú splnené podmienky odseku 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., podľa ktorého možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Vláda však uvedené dáta, ako aj podmienky ústavného zákona zjavne ignoruje, vyhlásený núdzový stav na celom území SR naďalej trvá a neprimerané a nezákonné zasahovanie do základných ľudských práva a slobôd pokračuje. Vzniknuté nebezpečenstvo nemožno považovať ani za skutočné ani za bezprostredné.  Ani za také, ktorého  účinky zahŕňajú celý národ.

Hoci u nás v súčasnosti bezprostredne nehrozí, že príde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, vláda schválila návrh, aby sa núdzový stav na Slovensku, ktorý má skončiť 14. novembra, predĺžil o ďalších 90 dní,” uviedla Pirošíková.

Núdzový stav tak platí po novom od 1. októbra na 90 dní. Zákaz vychádzania má platiť do 14. novembra. Zo schváleného materiálu vlády tiež vyplýva, že od 15. novembra sa zakazuje zhromažďovanie sa viac ako šiestich ľudí okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Pripravuje sa aj zmena ústavného zákona, ktorý by mal vláde priniesť možnosť schvaľovania ďalších opatrení.