Úvod Z DOMOVA Polícia: Nákupy v Rakúsku? Bez negatívneho COVID testu na ne zabudnite

Polícia: Nákupy v Rakúsku? Bez negatívneho COVID testu na ne zabudnite

Foto: archív

Slovensko udelilo od štvrtka (21. mája) výnimku z karantény i povinnosti absolvovať test na COVID-19 na maximálne 24-hodinovú návštevu Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka.

„Kontrola bude zabezpečená prostredníctvom formulára, v ktorom policajti pri prechode hraníc zaznačia čas odchodu mimo SR a skontrolujú čas príchodu,“ uviedla slovenská polícia na sociálnej sieti. Štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod.

Pred odchodom do zahraničia si však treba overiť aj situáciu, ktorá platí v krajine, do ktorej sa chystáte. Obľúbené nákupy za rakúskymi hranicami môžete absolvovať len s potvrdením o negatívnom teste na COVID-19.

„Osobitne dávame do pozornosti občanom, ktorí plánujú nákupy v Rakúsku, že v prípade kontroly na ich území platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19,“ upozorňujú policajti na sociálnej sieti.

Do Maďarska sa dostanú iba tí občania SR, ktorí majú v krajine trvalý alebo prechodný pobyt. „Občania, ktorí plánujú od štvrtka (21. 5.) vycestovať a vrátiť sa na Slovensko do 24 hodín v rámci novej všeobecnej výnimky, by si mali na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR preveriť, či budú vpustení na územie danej krajiny,“ apelujú policajti.

Dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach SR v rámci schengenského priestoru sa predlžuje do 26. júna. Vláda schválila ďalšie predĺženie kontrol na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách od štvrtka 28. mája.

Predlženie termínu naďalej súvisí s opatreniami prijímanými v súvislosti so znižovaním rizika šírenia nového koronavírusu. Súčasťou rozhodnutia je aj zoznam hraničných priechodov, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR, po dohode so susednými štátmi je však možné tento zoznam rozšíriť.