Úvod Z DOMOVA Poslanci NR SR navrhujú sprísniť tresty za týranie zvierat

Poslanci NR SR navrhujú sprísniť tresty za týranie zvierat

Foto: archív

Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera by sa mohli po novom trestať prísnejšie. Koaliční poslanci navrhujú sprísnenie trestnej sadzby z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky. Do Národnej rady SR predložili novelu Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Tieto skutky by po novom mali byť podľa nich zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Poslanci navrhujú aj novú skutkovú podstatu trestného činu organizovania zápasov zvierat.

„Cieľom návrhu zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria.

Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, keď skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia (konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru),“ vysvetlili predkladatelia.

Prísnejší postih za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti navrhujú podľa vlastných slov na základe skúsenosti z aplikačnej praxe. Tá podľa nich dokazuje, že vo väčšine prípadov sa pri prvopáchateľoch týranie zvierat kvalifikuje len ako priestupok.

Ten ráta len s uložením pokuty, prípadne sa využíva podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody. “To absolútne neplní funkciu individuálnej a ani generálnej prevencie a nechráni spoločnosť pred páchaním tejto závažnej trestnej činnosti,“ podotkli.

Skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat má byť rozsiahla. Vymenúvať má protiprávne konania, ako sú štvanie zvierat, cvičenie zvieraťa na inom zvierati, ale aj chov, držanie, obchodovanie alebo iné nakladanie so zvieratami s cieľom organizovania zápasov zvierat, pričom je trestná aj účasť na takomto zápase. Účinnosť navrhujú od 1. novembra 2020.