Úvod Z DOMOVA Poslanci NR SR vidia v zavedení povinnej tretej hodiny telesnej výchovy problém

Poslanci NR SR vidia v zavedení povinnej tretej hodiny telesnej výchovy problém

Foto: archív

Poslanci školského parlamentného výboru neodobrili zavedenie povinnej tretej hodiny telesnej výchovy na základných školách. Hoci zákonodarcovia so zámerom dostať viac športu a pohybu do škôl súhlasia, problém viacerí vidia napríklad v účinnosti, ktorá je datovaná od septembra tohto roku.

Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohla byť povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona. Výnimku by mali podľa návrhu základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže sa predpokladá, že nemajú telocvičňu.

Poslanec Karol Kučera poznamenal, že viacerí poslanci podľahli tlaku zástupcov školských asociácií, ktoré sa k záležitosti vyjadrili negatívne. Chcú predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým by sa mala posunúť účinnosť legislatívy o dva roky pre tie školy, ktoré nemajú telocvičňu. Za uvedený čas by si ju mohli dobudovať.

Potrebu posunutia účinnosti novely zákona zdvodňujú aj skutočnosťou, že štvrté ročníky cirkevných škôl, ktoré majú jednu disponibilnú hodinu, ju v súčasnosti využívajú na vyučovanie náboženstva.

Predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka je za viac pohybu a telesnej výchovy, ale ako učiteľ po opakovanom rokovaní so zástupcami všetkých typov základných škôl to vidí ako veľký aplikačný problém.

„Som za, aby boli naplánované tri hodiny telesnej výchovy, aby zákon platil, ale nie od 1. septembra 2023, ale až od septembra 2024,“ dodal. Rovnako s účinnosťou od tohtoročného septembra nesúhlasí ani členka školského výboru poslankyňa Mária Šofranková.

S povinnou treťou hodinou telesnej výchovy nesúhlasí bývalý minister školstva a poslanec NR SR Branislav Gröhling, preto túto zmenu neplánuje podporiť. Poukázal aj na nedostatok telocviční.

„Dajme školám dobrovoľnosť, že keď chcú mať tretiu hodinu telesnej výchovy navyše v rámci disponibilných hodín, nech ju majú. Keď ju nechcú mať a chcú sa venovať matematike, cudzím jazykom alebo slovenčine, nech sa venujú im,“ uzavrel.