Úvod Ekonomika Poslanci odložili platnosť zákona o e-schránkach

Poslanci odložili platnosť zákona o e-schránkach

Foto: sme.sk

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na komunikáciu so štátom sa pre obchodné spoločnosti odsunie z 1. januára 2017 na 1. júl 2017. Návrh novely zákona o e-Governmente, prinášajúci takýto odklad, schválili poslanci Národnej rady SR.

Návrh pripravil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) a plénum o ňom rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Pellegrini sa ho rozhodol predložiť na základe aktuálnej situácie a žiadostí z radov podnikateľov.

Podľa dôvodovej správy k novele je cieľom návrhu dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok. Prvou je uľahčenie situácie pri aktivácii elektronickej schránky všetkým subjektom, ktorým sa zo zákona aktivuje povinne, teda najmä právnickým osobám.

Foto: archív
Foto: archív

Po tom, ako správca elektronických schránok urobí úkon na to, aby sa do nej dalo doručovať, začne plynúť lehota desať dní, v ktorej rámci má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ. Druhou zmenou je prechodné ustanovenie, podľa ktorého v prípade elektronických schránok neaktivovaných k 31. decembru 2016 bude lehota plynúť až do 30. júna 2017.

„Vzhľadom na skutočnosť, že napriek pôvodne trojročnej prechodnej lehote, posilneným kapacitám na strane Ministerstva vnútra SR a mediálnej kampani je nárast počtu štatutárov právnických osôb, zapísaných v obchodnom registri, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, stále nedostatočný,“ zdôvodnil Pellegriniho úrad.

Elektronická schránka bude slúžiť na doručovanie úradných dokumentov a správ z jednotlivých úradov. Táto nová forma komunikácie medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi bola zakotvená v zákone už pred troma rokmi. Pôvodný termín aktivácie elektronickej schránky bol stanovený do konca júla tohto roka, tento termín bol predĺžený do konca roka.