Úvod Z DOMOVA Poslanci skončili rokovanie diskusiou k Istanbulskému dohovoru

Poslanci skončili rokovanie diskusiou k Istanbulskému dohovoru

Foto: archív

Diskusiou k Istanbulskému dohovoru ukončili poslanci v piatok štvrtý rokovací deň 58. schôdze Národnej rady SR. Zídu sa opäť v utorok 25. februára o 9. hodine. Nezaradená poslankyňa Anna Verešová v pléne vyhlásila, že nastal najvyšší čas, aby sme sa prestali zaoberať Istanbulským dohovorom.

Nepodarilo sa totiž podľa nej vysvetliť, že je to „vynikajúca“ medzinárodná zmluva, naopak, podľa Verešovej má dohovor ideologický aj politický charakter. Upozornila, že vážnym problémom Slovenska je násilie v rodinách, na ženách, ale aj na deťoch, starých a chorých, a tento problém treba „konečne“ začať riešiť.

Podľa nezaradenej poslankyne Simony Petríkovej Istanbulský dohovor nemá ideologický charakter. „Jediná zmena pohľadu na muža a ženu je tá, aby muž pristupoval k žene ako k rovnocennej partnerke, aby sme smerovali k rodovej rovnosti,“ dodala s tým, že jediné rodové stereotypy, ktoré chce dohovor búrať, sú tie, aby sa muž nesprával k žene nadradene.

Istanbulský dohovor odmieta aj hnutie Sme rodina, podľa poslanca hnutia Milana Krajniaka sú v slovenskom právnom poriadku už zakotvené ustanovenia o predchádzaní násiliu na ženách.

S odmietnutím dohovoru súhlasí aj poslanec za SNS Štefan Zelník. Podľa poslankyne za SaS Zuzany Zimenovej ženy nemajú chrániť iba právne predpisy, ale aj celková spoločenská atmosféra. „Malo by platiť, že všetci sme si rovní,“ dodala v diskusii v parlamente.

Poslanci budú v diskusii k uzneseniu o Istanbulskom dohovore pokračovať v utorok ráno. V utorok o 10:00 h bude plénum zároveň hlasovať o prerokovaných návrhoch na skrátené legislatívne konanie k trom novelám zákonov.

Tie majú zvýšiť prídavok na dieťa, zrušiť diaľničné známky a zaviesť 13. dôchodok. Hlasovanie bolo odložené z piatka, pretože pri návrhu na skrátené konanie k zavedeniu 13. dôchodku nebolo plénum ani raz uznášaniaschopné pre nedostatok poslancov.