Úvod Spoločnosť Potravinové balíčky budú dostávať všetci v hmotnej núdzi

Potravinové balíčky budú dostávať všetci v hmotnej núdzi

Foto: archív

Potravinové balíčky na Slovensku majú dostávať všetci príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi. Vyplýva to z Revidovaného operačného programu potravinovej a základnej pomoci na roky 2014 až 2020, ktorý schválila vláda. Zmeniť sa majú aj kritériá na výber partnerov pri distribúcii darovaných potravín a odstrániť sa má aj predpoklad, že poskytovanie teplého jedla sa bude uskutočňovať počas zimného obdobia.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny týmto materiálom reaguje na neprestajne klesajúci počet konečných príjemcov potravinových balíčkov. V súčasnosti sú konečnými príjemcami potravinových balíčkov len sociálne odkázané rodiny s nezaopatrenými deťmi, sociálne odkázaní starobní dôchodcovia či poberatelia sociálnych dávok, ktorými sú invalidné osoby a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ministerstvo odhaduje, že v tomto roku by malo byť pozitívne ovplyvnených približne 41 693 poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. „Návrh bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, respektíve na ich príjmy,“ konštatuje v analýze sociálnych vplyvov. Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci má prispieť k zníženiu chudoby na Slovensku, ale aj k sociálnemu začleneniu najodkázanejších osôb.