Úvod Z DOMOVA Povodne, kalamity i teroristický útok. Výstrahy prídu sms správou

Povodne, kalamity i teroristický útok. Výstrahy prídu sms správou

Foto: archív

Výstrahy pred počasím alebo informácie o mimoriadnych udalostiach majú
občania dostávať formou sms správy. Systém Reverse 112 by malo Slovensko
na základe európskej legislatívy uviesť do praxe najneskôr do júna 2022.

Reverse 112 má doplniť už existujúce varovné systémy, akými sú napríklad
sirény alebo miestne rozhlasy. „Nebude zabezpečovať len distribúciu
hydrometeorologických výstrah občanom, ale umožní ich varovať na území
Slovenskej republiky pred akoukoľvek mimoriadnou udalosťou alebo
ohrozením,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.

Systém možno využiť v prípade mimoriadnych udalostí, napríklad povodne,
snehovej kalamity alebo teroristického útoku. „Na základe charakteru
udalosti sa stanoví zóna ohrozenia na mapovom podklade a do nej budú
odoslané varovné sms správy, ktoré budú doručené na všetky mobilné
telefóny nachádzajúce sa v zóne ohrozenia, a taktiež na tie, ktoré v
určitom časovom intervale do zóny ohrozenia vstúpia,“ načrtol princíp
služby.

Existujú dve základné riešenia systému – varovanie cez sms alebo službu
Cell Broadcast. „Vzhľadom na to, že na službu Cell Broadcast nemajú
momentálne na Slovensku mobilní operátori vybudovanú infraštruktúru, čo
vyplynulo z vykonanej analýzy, vhodným spôsobom realizácie je varovanie
prostredníctvom sms,“ skonštatoval Lazarov.

Bližšiu špecifikáciu, ako by mala služba fungovať, očakáva rezort od
Európskej únie v januári 2020. Tá bude slúžiť ako podklad pre technické
riešenie a zadanie pre mobilných operátorov pôsobiacich na Slovensku.
Zavedenie systému vyplýva z nového európskeho kódexu o elektronických
komunikáciách, ktorý ukladá členským štátom EÚ povinnosť implementovať
takéto riešenie najneskôr do júna 2022.