Úvod Zaujímavé Pozor na ryby. Sú plné liekov a umelých sladidiel

Pozor na ryby. Sú plné liekov a umelých sladidiel

Foto: archív

Ibuprofen aj niektoré antibiotiká sa z kontinentu cez odpadové vody a rieky dostávajú do mora, odkiaľ v telách rýb putujú späť na naše jedálenské stoly. Ich množstvo by síce nemalo pre ľudí predstavovať nebezpečenstvo, dlhodobé dôsledky na organizmus však zatiaľ nie sú známe.

Podľa Miroslava Brumovského z Masarykovej univerzity v Brne sa v Severnom mori vyskytuje v najvyšších koncentráciách liek Ibuprofen. „A aj my v strednej Európe, hoci nemáme more, sa podieľame na znečistení morských oblastí, pretože tieto látky sa dostávajú z ľudského tela do odpadových vôd, z ktorých ich nemožno odstrániť ani čistením. Odtiaľ putujú do riek, a tie ich transportujú do mora,“ opisuje mladý vedec cestu liečiv.

V Severnom a Stredozemnom mori nameral aj umelé sladidlá alebo pozostatky antibiotík, hoci vo veľmi nízkej koncentrácii. „Koncentrácie sú také nízke, že nespôsobujú akútnu toxicitu.

Natíska sa však otázka, aký vplyv to môže mať na organizmy z hľadiska celoživotnej expozície,“ konštatuje muž, ktorý bol za svoj výskum v Nemecku ocenený ako jeden z talentov zelenej vedy.

V prípade antibiotík by podľa neho v budúcnosti mohol byť problém vývoj baktérií, ktoré proti nim budú odolné. „A teraz je veľká otázka, či antibiotiká už aj pri koncentráciách nanogram na liter môžu spôsobiť vznik rezistencie alebo nie. To sa ešte nevie.“