Úvod Nezaradené Pozvánka na Festival slovenskej piesne

Pozvánka na Festival slovenskej piesne

Festival slovenskej piesne , 25.2.2016, 16.00h a 3.3.2016, 9.00h, DK RUŽINOV, Bratislava

Punk-rocková legenda ZÓNA A a spevák Samo TOMEČEK budú ťahákmi Festivalu slovenskej piesne v Bratislave, ktoré pripravuje Matica slovenská v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Ružinov. Festival slovenskej piesne bude dvojdňové podujatie na podporu pôvodnej slovenskej umeleckej tvorby a priblíženie študujúcej mládeži osobnosť Ľudovíta Štúra pri spomienke na 160. rokov od jeho smrti.

Festival slovenskej piesne vznikol ako pracovný názov na stretnutí Miestneho odboru Matice slovenskej Bratislava II., ktorý združuje viacerých hudobníkov a umelcov z Ružinova a mladých ľudí. Prvotný impulz bol zorganizovať si vlastný Ružinovský Matičný festival, avšak po komunikácií s Mestskou časťou Bratislava-Ružinov a a organizáciou Cultus, a.s. ktorí prebrali nad podujatím záštitu, sme prišli k názoru, že kultúra má byť verejná, zdarma a pre verejnosť. Idea projektu je združiť na jednej akcii všetky žánre hudby, samozrejme v rodnej slovenskej reči, a prezentovať verejnosti, no najmä mládeži, že vzťah k slovenskému jazyku môže byť aj formou populárnej a modernej produkcie. Na festivale budú prezentované nasledujúce hudobné žánre: Folk, Country, Blues, Pop, Rock, Rap.

Časový plán vystúpení:

  1. FS KARPATY                        16.00-16.30
  2. Zbor BYSTRIČAN                 16.30-17.00
  3. Duo RICHTER                      17.00-17.30
  4. Ján LITECKÝ-ŠVEDA            17.30-18.00
  5. Jurajova RODINA                18.00-18.30
  6. RADIX                                18.30-19.00
  7. BACIL                                19.00-19.30
  8. Samo TOMEČEK                  19.30-20.00
  9. ZÓNA A                              20.00-20.30