Úvod Ekonomika Práce na úseku D1 Hubová – Ivachnová sa obnovia vo februári

Práce na úseku D1 Hubová – Ivachnová sa obnovia vo februári

Foto: archív

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala so zhotoviteľom dodatok k dostavbe problémového úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Podpísanie dodatku znamená, že zhotoviteľ bude môcť odštartovať práce na pozastavených častiach diaľnice okamžite po skončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.

“Cieľom NDS a Ministerstva dopravy a výstavby SR je čo najskôr obnoviť práce na pozastavených častiach stavby úseku D1 Hubová – Ivachnová. Ak nepríde k odvolaniam, proces EIA skončí na prelome januára a februára 2018,” uvádza NDS vo svojom vyhlásení.

K okamžitému odštartovaniu prác zhotoviteľa motivujú podľa NDS mobilizačné míľniky, ktoré dodatok obsahuje. Nedodržanie míľnikov sa sankcionuje vysokými pokutami, prípadne dáva objednávateľovi aj možnosť odstúpiť od zmluvy.

Výsledná cena diaľničného úseku má byť známa až po definitívnom dopracovaní všetkých častí projektovej dokumentácie. Zmluva však obsahuje podmienku, aby celkové plnenie z dôvodu nepredvídateľnej okolnosti nepresiahlo limit podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Foto: archív

“Dostavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová venujú všetky naše zložky enormnú pozornosť, o čom svedčia desiatky stretnutí so zástupcami partnerstva technickej pomoci JASPERS, spoločností OHL-ŽS, Váhostav ako aj Ministerstva dopravy a výstavby SR. Celý proces sa zdynamizoval, výsledkom čoho bude obnovenie výstavby,” tvrdí NDS.

Predpokladané technické riešenie obchádza aktívne zosuvné územie pomocou predĺženého tunela Čebrať. Samotný tunel sa predĺži o cca 1 600 metrov, pričom celková dĺžka úseku D1 Hubová – Ivachnová sa skráti o približne 300 metrov.

Pozmenená trasa z dlhodobého hľadiska prinesie podľa NDS úspory nákladov na prevádzku diaľnice a pre motoristov nižšie náklady na palivo pre menšie prevýšenie a kratšiu trasu. Keďže tunel bude dlhší, bude to znamenať nižšiu environmentálnu záťaž pre životné prostredie v okolí diaľnice.

Tunel Čebrať vo výstavbe. (Foto: archív)