Úvod Politika Premiér Fico i SNS proti ratifikácii Istanbulského dohovoru

Premiér Fico i SNS proti ratifikácii Istanbulského dohovoru

Foto: archív

Premiér Robert Fico nedá súhlas na to, aby vláda predložila Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) na ratifikáciu, pokiaľ budú existovať legitímne a zjavné rozpory medzi obsahom Istanbulského dohovoru a ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Fico to vyhlásil s tým, že ide o spoločné stanovisko všetkých troch strán vládnej koalície.

Manželstvo ako zväzok muža a ženy
„Pokiaľ budem predsedom vlády a nebudú odstránené pochybnosti pri výklade kontroverzných ustanovení Istanbulského dohovoru, pokiaľ nebude zabezpečený úplný súlad ustanovení Istanbulského dohovoru, predovšetkým s definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy, nikdy nedám súhlas na to, aby vláda predložila tento dohovor na ratifikáciu. Opakujem nikdy,“ uviedol premiér na brífingu na Úrade vlády.

Zároveň vyhlásil, že prijíma záväzok, že všetko užitočné z Istanbulského dohovoru, čo nie je v slovenskom domácom práve, bude v domácom práve zakotvené. „Rovnako prijímam záväzok, pretože 98 – 99 percent ustanovení z tohto dohovoru je užitočných, že tieto ustanovenia porovnáme so slovenskou právnou úpravou, a tam, kde budeme cítiť, že naša slovenská právna úprava je slabšia ako medzinárodná, okamžite prijmeme všetky potrebné zákonné úpravy, aby ochrana žien, pokiaľ ide o násilie, pokiaľ ide o útlak, pokiaľ ide o terorizovanie, bola na principiálne európskej úrovni,“ uviedol.

K dohovoru Rady Európy pristúpila v roku 2011 vláda Ivety Radičovej. Slovensko ho odvtedy neratifikovalo. Podľa Fica má jeho vláda právo nedať dokument na ratifikáciu, pričom Slovensku nehrozia žiadne postihy.

Európa sa podľa Fica môže dohovorom brániť nebezpečenstvu, ktoré prináša migrácia, nesmie však prijímať opatrenia v rozpore s presvedčením ľudí v členských krajinách.

Podpis Istanbulského dohovoru. (Foto: archív)

Premiér vysvetlil, že pre vládnu koalíciu sú neprijateľné tie pasáže, ktoré hovoria o stereotypoch a rodovej rovnosti v zmysle odstraňovania takzvaných tradičných rolí mužov a žien v rodine. „Vyvoláva to pochybnosti. Nemôžeme niečo prijať na medzinárodnej úrovni, čo je v rozpore s Ústavou SR,“ zdôraznil s tým, že za zakotvenie ústavnej definície manželstva hlasovalo v roku 2014 viac poslancov, ako bola potrebná ústavná väčšina.

„Bola by obrovská chyba doma zakotviť v ústave takúto definíciu, za ktorou ja stojím, ak by sme popritom prijali niečo, čo to bude popierať,“ ozrejmil Fico s tým, že Slovensko zaujíma z tohto dokumentu to, ako viac chrániť ženy pred násilím. To je totiž podľa jeho osobného presvedčenia a politického postoja strany Smer-SD neprijateľné a nesmie mať v slovenskej kultúre a spoločnosti nijaké miesto.

Skryté hrozby a zlý vplyv na spoločnosť
Všetky kresťanské cirkvi sa obrátili na vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom. Cirkvi sa na tomto vyhlásení dohodli ešte 13. februára, čítať v kostoloch sa bude 25. februára. Istanbulský dohovor podľa predstaviteľov cirkví vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných “rolách” mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti.

„Dohovor vyžaduje, aby stereotypné roly, ako aj zavádzanie nestereotypných rodových rolí, posudzovala nejasne definovaná skupina expertov, nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom k nijakému ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné nijaké výhrady, okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek,“ zdôraznili predstavitelia cirkví.

Poslanci za Slovenskú národnú stranu sa tiež vyjadrili k téme Istanbulského dohovoru. „Konečne aj naši koaliční partneri, ako aj verejnosť dozreli na to, čo hovoríme už dlho, že v Istanbulskom dohovore sú skryté hrozby a zlý vplyv na našu spoločnosť,“ povedal predseda SNS Andrej Danko.

Foto: archív

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák vysvetlil, že SNS bude iniciovať silnejšiu vnútroštátnu právnu ochranu žien. „Nebudeme tolerovať násilnosti na ženách. Budeme preto podporovať všetky zmeny v našej legislatíve, ktoré budú sprísňovať ochranu žien. Nech je táto právna úprava aj trikrát prísnejšia ako ju navrhuje Istanbulský dohovor, ale Istanbulskému dohovoru hovoríme jasné nie.“

Slovenská národná strana bude presviedčať svojich koaličných partnerov, aby Slovensko vzalo späť svoj podpis na tomto dohovore.

„Chceme, aby Slovensko stiahlo podpis na Istanbulskom dohovore. Prekáža nám napríklad poňatie pojmu rod. Istanbulský dohovor presadzuje ideológiu, ktorá tvrdí, že pohlavie môžeme mať opačné ako rod. Podľa nás je to nezmysel,“ dodal poslanec za SNS Tibor Bernaťák.