Úvod Politika Prezident Kiska napadol štátne ceny Alexandra Dubčeka a J. M. Hurbana

Prezident Kiska napadol štátne ceny Alexandra Dubčeka a J. M. Hurbana

Foto: archív

Ústavný súd SR (ÚS) vydal oznámenie o zrušení verejného zasadnutia pléna, ktoré sa malo konať v stredu 6. februára. Ústavní sudcovia mali v pléne rozhodnúť o návrhu prezidenta SR Andreja Kisku o súlade Zákona o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka s Ústavou SR.

Ako sa uvádza v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla Ivana Vilinská z tlačového odboru ÚS, predsedníčka ústavného súdu ruší verejné zasadnutie pléna ÚS pre ospravedlnenú neúčasť právneho zástupcu navrhovateľa – prezidenta Slovenskej republiky.

Tlačová správa neuvádza, či bude o veci rokovať ešte toto plénum ÚS, keď sa deviatim sudcom z trinástich končí funkčné obdobie 16. februára tohto roku. Po tomto termíne sa môže stať, že ÚS nebude funkčný, ak parlament dovtedy nezvolí 18 kandidátov na sudcov ÚS, z ktorých potom prezident vymenuje deväť nových sudcov. V hre je však aj variant, že NR SR predĺži funkčné obdobie terajších sudcov, kým nebudú zvolení noví sudcovia, aby predišiel znefunkčneniu ÚS.

Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana odovzdáva predseda parlamentu na základe návrhu ústavnoprávneho výboru.

Štátnu cenu Alexandra Dubčeka udeľuje vláda, ktorej bude pomáhať komisia, pričom jej úlohou je posudzovať a nezávisle hodnotiť podnety na jej udelenie. Prezident Andrej Kiska napadol Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka pre neústavnosť.

Kiska chce, aby štátne vyznamenania mohol udeľovať iba prezident. (Foto: archív)

V argumentácii podania sa uvádza, že ústava jednoznačne stanovuje, že vyznamenania udeľuje prezident, ak na to nesplnomocnil iný orgán. “Z výlučného oprávnenia prezidenta vyplýva, že bez splnomocnenia prezidenta nie je možné, aby iný ústavný orgán Slovenskej republiky udeľoval vyznamenania, alebo im rovnocenné ocenenia, za aké treba považovať aj štátne ceny.

NR SR napriek jasnému zneniu ústavy prijala zákon o štátnych cenách a jeho prijatím neústavným spôsobom oslabila postavenie prezidenta pri udeľovaní vyznamenaní, pretože rozdelila ich udeľovanie, aj keď pod názvom „štátna cena“ medzi tri ústavné inštitúcie, hoci to ústava neumožňuje. Narušila tým ústavné postavenie prezidenta,” píše sa v zdôvodnení.