Úvod Z DOMOVA Príbeh svätého Gorazda ožil na výstave ilustrácií Martina Oscitého v Piešťanoch

Príbeh svätého Gorazda ožil na výstave ilustrácií Martina Oscitého v Piešťanoch

Výtvarník Martin Oscitý (vpravo) s predsedíčkou občianskeho združenia Cyrilometodiada Danielou Suchou a Štefanom Suchým. (Foto: archív)

Občianske zrduženie Cyrilometodiada, Slovenská filharmónia Dom umenia Piešťany, Nadácia Pro patria a výtvarník Martin Oscitý boli organizátormi slávnostnej vernisáže výstavy Tajomstvo Zoborského kláštora – Príbeh svätého Gorazda v ilustráciách Martina Oscitého.

Umelec vytvoril ilustrácie do knihy biskupa Františka Rábeka Tajomstvo Zoborského kláštora. Vo svojom diele čitateľom predstavuje historické osobnosti našich slovenských dejín – vladárov Svätopluka, Rastislava a Koceľa, ako svätcov Cyrila, Metoda a Gorazda.

Podujatie otvoril fujarovými fanfárami Štefan Suchý, riaditeľka Domu umenia v Piešťanoch Edita Bjeloševičová priblížila život a tvorbu Martina Oscitého. Predsedníčka Cyrilometodiady Daniela Suchá predniesla Žalm Cyrilo-metodský Karola Strmeňa.

Historik, poradca predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a zakladateľ Nadácie Pro patria Anton Hrnko odovzdal Martinovi Oscitému medailu a diplom nadácie za reprezentáciu a šírenie dobrého mena Slovenska doma i v zahraničí.

Univerzitná profesorka a spisovateľka Eva Forinálová pripomenula význam vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda a ich vklad pre rozvoj kultúry a písomníctva nielen pre Slovensko ale aj pre celú Európu. Zdôraznila, že náš národ prežil stáročia v nepriaznivom postavení len vďaka vernosti národným a  kresťanským hodnotám.

Pri príležitosti otvorenia výstavy bola vďaka filatelistovi Jozefovi Kútnemu vyhotovená príležitostná pečiatka a lístok, ktoré boli uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov 52 – 56 Močenok. Príležitostný lístok a pečiatku požehnaním uviedol na výstave do života kňaz Ján Košiar.

Reprodukcia: archív

Sedemdesiatjedenročný umelec dnes žije v Mníchove. Od útleho veku sa venuje kresbe a maľbe. Po vyštudovaní umeleckej priemyslovky v Brne a po odchode do exilu v roku 1968 do Švajčiarska pokračoval v štúdiu na umeleckej priemyslovke v Berne, pričom sa špecializoval sa na úžitkovú grafiku a ilustrácie.

V roku 1976 odišiel do Nemecka na akadémiu výtvarných umení v Mníchove. Po skončení štúdia sa zaoberal grafickou tvorbou vo viacerých spoločnostiach a agentúrach a od roku 1998 sa venuje výlučne voľnej tvorbe ako slobodný umelec.

Martin Oscitý zdôrazňuje, že základom tejto myšlienky je láska k duchovným hodnotám a spiritualite, k estetike krásy a ku kvantovej kozmológii, ktorou je všetko medzi sebou prepojené. Podobné snahy má aj francúzska skupina Libellule, ktorej členom sa stal v roku 2006.

Je aj členom organizácie nemeckých umelcov BBK, skupiny Crossart, MKG – Münchner Künstlergenossenschaft, KSP a DUK na Slovensku. Zúčastnil na viac ako 250 výstavách na celom svete. Svoje zatiaľ posledné ocenenie získal vo februári 2020 – cenu Fra Angelica za celoživotné dielo a angažovanie sa za kresťanské hodnoty v umení.

Výstava Tajomstvo  Zoborského kláštora – Príbeh svätého Gorazda v ilustráciách bude vo výstavnej sieni Domu umenia v Piešťanoch prístupná verejnosti do 3. septembra 2023 v utorok až piatok od 14:00 h do 17:00 h., v sobotu a v nedeľu od 14:00 h do 18:00 h.

Hostia piešťanskej vernisáže. (Foto: archív)