Úvod Z DOMOVA Prieskum: Bez pomoci skrachuje 47% hotelov a reštaurácií

Prieskum: Bez pomoci skrachuje 47% hotelov a reštaurácií

Foto: archív

Bez adekvátnej pomoci skrachuje do dvoch mesiacov takmer 47 percent ubytovacích a stravovacích zariadení v Slovenskej republike, ďalších 44 percent neprežije jar 2021. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica od 26. októbra do 1. novembra tohto roka.

Podporné opatrenia, ktoré zaviedla vláda v prvej aj druhej vlne koronakrízy na udržanie zamestnanosti, respektíve udržanie samotného podnikania, nie sú podľa respondentov prieskumu pre sektor ubytovacích a stravovacích služieb dostatočné.

Podniky zapojené do prieskumu zaznamenali počas prvej vlny ochorenia COVID-19 priemerný pokles zamestnanosti o 30 percent. V druhej vlne hrozí prepustenie ďalším skoro 16,5 percenta zamestnancom. Ak by sa tieto zistenia vzťahovali na celý sektor ubytovacích a stravovacích služieb, o prácu v sektore môže prísť v tomto roku až 36.000 zamestnancov.

Takmer polovica všetkých respondentov očakáva pokles tržieb za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 o 60 percent a viac, z toho takmer jedna pätina ho odhaduje až na úrovni 80 percent. Ďalšia tretina opýtaných očakáva prepad tohtoročných tržieb oproti tržbám minulého roka medzi 40 až 60 percent.

Priemerný medziročný pokles tržieb všetkých respondentov sa tak pohybuje na úrovni 57 percent. „Ak tento údaj opäť aplikujeme na celý sektor, tohtoročné tržby slovenských subjektov z ubytovacieho a reštauračného biznisu klesnú v porovnaní s tržbami roka 2019 približne o 500 až 600 miliónov eur,“ upozornili autori prieskumu.

Vplyvom pretrvávajúcich reštrikčných opatrení zameraných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 odhaduje až 90 percent subjektov zapojených do prieskumu, že ich podnik nedokáže prežiť viac ako päť mesiacov, pričom takmer polovica z nich sa obáva, že zbankrotuje už do jedného alebo dvoch mesiacov.

Tieto negatívne prognózy prezentovali najmä dlhodobo etablované podniky, ktoré prežili aj dosahy ekonomickej krízy z roku 2008, až 82 percent týchto subjektov pôsobí na slovenskom trhu desať a viac rokov.

Bez dostatočne účinnej pomoci sa tak podľa prieskumu sektor ubytovacích a stravovacích služieb bude z devastačných dôsledkov koronakrízy spamätávať niekoľko rokov. Okrem priameho negatívneho dosahu na zamestnanosť, odvedenú DPH a daň z príjmu, príde Slovensko podľa AHRS aj o svoju doteraz rastúcu pozíciu v medzinárodnom cestovnom ruchu.

Zároveň zdôraznila, že zahraničných turistov po zastavení koronakrízy uvítajú skôr krajiny, ktoré dokázali podnikateľov a zamestnancov v tomto sektore ochrániť lepšie, napríklad Česká republika, Rakúsko či Chorvátsko.

Na prieskume sa zúčastnilo 135 respondentov zastupujúcich ubytovacie a stravovacie zariadenia združené v asociácii. Štruktúra zapojených respondentov kopíruje vo významnej miere štruktúru členskej základne asociácie.