Úvod Spoločnosť Pripravte sa na elektronickú dátovú schránku

Pripravte sa na elektronickú dátovú schránku

Foto: ekonomika.sme.sk

Elektronická dátová schránka ako súčasť e-Governmentu predstavuje úložisko, kde sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Jej základná kapacita je 1 GB a jej prostredníctvom môžu podnikatelia, firmy aj plnoletí občania komunikovať s verejnou správou elektronicky. Niektoré konania však budú prebiehať aj naďalej v listinnej podobe. Elektronická dátová schránka pritom funguje podobne ako e-mailová schránka.

Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente vo svojich prechodných ustanoveniach predpokladal, že dňom 1. 8. 2015 bude mať dátovú schránku aktivovaná každá právnická osoba. Po novele zákona sa však termín automatickej aktivácie elektronických dátových schránok posunul o rok.

Prostredníctvom elektronickej dátovej schránky firmy môžu podávať na úrady žiadosti, podnety a dopyty, odosielať dokumenty a vybavovať rôzne iné požiadavky. Takéto podania sú rovnocenné s listinnými podaniami.

Firmy aj občania majú schránku k dispozícii prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy na internetovej stránke www.slovensko.sk cez funkciu „Prihlásiť sa na portál“. Základnou podmienkou prístupu do elektronickej dátovej schránky je disponovanie elektronickým preukazom, ktorý slúži ako eID karta. Občiansky preukaz musí byť aktivovaný na elektronickú komunikáciu funkciou „online eID“ a k občianskemu preukazu je po aktivovaní priradený bezpečnostný osobný kód – BOK.