Úvod Z DOMOVA Prokuratúra podala sťažnosť proti rozhodnutiu vo veci Ivana Lexu a spol.

Prokuratúra podala sťažnosť proti rozhodnutiu vo veci Ivana Lexu a spol.

Ivan Lexa počas jedného zo súdnych procesov v roku 2004. (Foto: archív)

Krajská prokuratúra v Bratislave (KP) podala sťažnosť proti júnovému rozhodnutiu Okresného súdu v Bratislave III (OS) vo veci obžalovaného exriaditeľa SIS Ivana L. a spol. v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny.

Prípadom prerušenia konania sa teda bude v budúcnosti zaoberať odvolací Krajský súd v Bratislave (KS). „V tejto trestnej veci OS Bratislava III v tejto chvíli ešte nemá vykázané doručenie predmetného uznesenia od všetkých procesných strán.

Súdu už bola doručená sťažnosť KP v Bratislave proti uzneseniu OS Bratislava III zo dňa 21. júna,“ uviedol v piatok pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak. Ako ďalej dodal, znamená to, že po splnení všetkých procesných podmienok bude uvedená vec predložená odvolaciemu KS v Bratislave na rozhodnutie o sťažnosti.

Trojčlenný senát OS BA III rozhodol 21. júna na neverejnom zasadnutí o návrhu obhajoby na prerušenie trestného konania tak, že v trestnej veci obžalovaného I. L. a spol. pre trestný čin zavlečenia do cudziny trestné konanie prerušuje a predloží Súdnemu dvoru Európskej únie na rozhodnutie prejudiciálne otázky, konkretizoval v júni Adamčiak.

Súd podľa hovorcu podľa príslušných paragrafov Trestného poriadku účinného do 31. decembra 2005 trestné konanie prerušil a požiadal Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie o predbežnej otázke, pretože považuje jeho stanovisko za nevyhnutné pre ďalší procesný postup vo veci.

„OS BA III zároveň požiada Súdny dvor EÚ o prejednanie prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania, pretože ide o vec súvisiacu so zatýkacím rozkazom,“ dodal Adamčiak.

Proces v prípade obžalovaného exriaditeľa SIS a spol. na OS BA III nebol dlhšie vytýčený z dôvodu, že dvaja členovia senátu ako sudcovia – prísediaci po uskutočnení ich previerky Národným bezpečnostným úradom SR sa začali len na jeseň minulého roka oboznamovať s rozsiahlym spisovým materiálom.

Plénum Ústavného súdu SR koncom mája 2017 potvrdilo aprílové rozhodnutie Národnej rady SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií z 3. marca a 7. júla 1998 a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi z 12. decembra 1997. Za uznesenie hlasovalo 129 členov snemovne zo 144 prítomných. Právomoc zrušiť protiprávne amnestie či individuálne milosti prezidenta dala parlamentu zmena Ústavy SR.