Úvod Ekonomika Protiruské sankcie škodia podnikom v SR, objem obchodu s Ruskom však vzrastá

Protiruské sankcie škodia podnikom v SR, objem obchodu s Ruskom však vzrastá

Foto: archív

Dosah ekonomických sankcií Európskej únie proti Ruskej federácii na slovenskú ekonomiku skúmala Michaela Novotná z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Formou dotazníka oslovila 115 slovenských podnikov, exportujúcich v rokoch 2012 – 2016 na ruský trh. Z oslovených firiem odpovedalo na dotazník 50 podnikov. Na otázku, či sa podnikov negatívne dotkli sankcie uvalené EÚ proti RF, odpovedalo kladne 66 percent podnikov.

Podľa veľkosti podniku sa sankcie najviac dotkli najmä veľkých podnikov nad 250 zamestnancov a malých podnikov do deväť zamestnancov. V rokoch 2013 – 2016 sa vzájomný obchod medzi oboma krajinami prepadol o viac ako 50 percent. V roku 2017 však objem zahraničného obchodu s Ruskou federáciou (teda dovoz aj vývoz) dosiahol 4,8 miliardy eur, čo predstavovalo v porovnaní s rokom 2016 nárast o takmer 19 percent.

V roku 2018 obchodná výmena medzi obidvoma krajinami vzrástla na 5,5 miliardy eur. Z toho dovoz z Ruska na Slovensko dosiahol objem štyri miliardy eur, čo predstavovalo 5,3 percenta z celkového dovozu. Vývoz zo Slovenska do Ruska tvoril 1,5 miliardy eur, čo je 1,9 percenta slovenského exportu. Saldo v obchodnej výmene z pohľadu Slovenska predstavuje 2,5 miliardy eur.

Po Európskej únii, do ktorej v roku 2018 smerovalo 85,2 percenta vývozu zo SR, a Spojených štátoch (3,3 percenta) bola RF s 1,9 percentami tretím najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska. Najväčšiu položku slovenského vývozu do RF tvoria autá. RF na Slovensko vyváža najmä ropu, zemný plyn, jadrové palivo a železnú rudu.