Úvod Zdravie Psychické problémy si podľa odborníka musia všimnúť najbližší

Psychické problémy si podľa odborníka musia všimnúť najbližší

Ak človek prejavuje príznaky psychickej poruchy, treba o neho predovšetkým prejaviť záujem„Je dôležité, aby sa najmä najbližší s človekom rozprávali a pýtali sa na jeho problémy,“ upozorňuje psychiater a čestný predseda Ligy za duševné zdravie Peter Breier.

Priblížil, aké príznaky si u týchto ľudí treba všímať. „Ľudia, ktorí začínajú mať psychické problémy, menia svoje správanie. Obyčajne sú viac uzavretí do seba, nekomunikujú s okolím, myslia si, že sú menejcenní, že nezvládajú svoju prácu,“ objasňuje odborník. Ľudia s psychickými problémami podľa neho tiež môžu mať poruchy spánku, celkovo byť viac unavení, strácať chuť do jedla.

„Na základe takéhoto správania si okolie vie všimnúť, že človek niečím trpí,“ hovorí Breier s tým, že potom je dôležité o problémoch hovoriť. „Nie veľmi asertívnym a násilným spôsobom, ale skôr sa snažiť o to, aby sa im človek s problémami zdôveril,“vysvetlil Breier. Pripúšťa, že to nie je ľahká úloha, pretože psychické ochorenia sú téma, nad ktorou stále visí isté tabu.

Foto: archív

Človeka, ktorý nechce ísť k psychiatrovi, tam podľa Petra Breiera možno dostať zvyčajne len nenásilným spôsobom cez diskusie a dlhodobé rozhovory. „Ľudia majú strach zo psychiatrov a z toho, že budú označkovaní duševnou chorobou,“povedal. Najskôr sa podľa odborníka treba porozprávať s obvodným lekárom, či skúsiť vyhľadať nejakého psychológa.

Tí využívajú pri svojej práci predovšetkým rozhovor, prípadne aj testy a dotazníky. Psychiatri, na rozdiel od psychológov, vyštudovali lekársku fakultu a môžu pacientom predpisovať aj lieky. „Často aj psychológovia vedia pomôcť a ak usúdia, že problém je závažnejší, oni môžu nasmerovať človeka k psychiatrovi,“ doplnil Breier.

Liga za duševné zdravie sa momentálne kampaňou Vyliečme nezáujem snaží inšpirovať jednotlivcov, aby sa zaujímali o svoje duševné zdravie. Jednou z aktivít kampane je aj projekt Duša a film. Liga za duševné zdravie chce v rámci neho premietať filmy, ktoré sa zaoberajú duševnými poruchami a psychickými problémami.

Po každom filme bude nasledovať beseda s odborníkmi, prípadne aj s niekým, kto poruchou trpí.„Spolupracujeme so spoločnosťou Film Europe, filmy budeme premietať v ich kine v Bratislave, ale diskusie budú nahrávané a budú sa dať nájsť na internete,“ uviedol Breier.