Úvod ZO ZAHRANIČIA Putin: Rusko dosiahlo úplnú sebestačnosť v oblasti základných potravín

Putin: Rusko dosiahlo úplnú sebestačnosť v oblasti základných potravín

Foto: archív

Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že Rusko dosiahlo úplnú sebestačnosť v oblasti základných potravín. Ako dodal, jeho krajina je neustále aktívna na globálnych trhoch, pričom je jedným z popredných vývozcov viacerých komodít.

„Ruský poľnohospodársky a priemyselný sektor v posledných rokoch nadobudol vynikajúce tempo a posilňuje svoju pozíciu moderného, high-tech priemyslu s dobrým potenciálom pre kvalitatívny rast,“ uviedol ďalej ruský prezident.

Ako príklad uviedol úrodu obilia v Rusku, ktorá za šesť po sebe nasledujúcich rokov presiahla 100 miliónov ton. „Tento rok máme tiež dobré vyhliadky na úrodu,“ povedal Putin.

Politik poďakoval pracovníkom domáceho poľnohospodárstva a poľnohospodárskych podnikov za tvrdú prácu, za výsledky, ktoré majú význam pre celú krajinu. „Dnes, keď majú ruská a svetová ekonomika ťažkosti, je dôležité udržať dosiahnutú dynamiku v agropriemyselnom komplexe.

Tiež treba udržať dôveru našich poľnohospodárov v stabilnú prácu a stabilitu kooperatívnych väzieb tohto odvetvia, náš vlastný domáci trh a hodnotíme a využívame príležitosti, ktoré sa otvárajú našim spoločnostiam, najmä na export, “uviedla hlava ruského štátu.

Putin tiež poukázal na názor odborníkov, ktorí sa domnievajú, že hoci bolo poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel obmedzeniami pandémie koronavírusu ovplyvnený menej ako iné odvetvia hospodárstva, stále existuje riziko poklesu príjmov a vyšších výrobných nákladov.

„V čase keď sú jarné poľné práce v plnom prúde, je dôležité podporovať ruských poľnohospodárov, tímy práce, zabezpečiť súlad činností fariem a podnikov, aby mali zdroje na nákup palív a hnojív, ako aj na nákup a spracovanie surovín.

A, samozrejme, mali by sme venovať pozornosť mzdám zamestnancov,“ oznámil Putin. Uviedol aj, že sa to netýka iba veľkých podnikov a poľnohospodárskych podnikov, ale aj malých podnikov a fariem.