Roky bol poprednou tvárou národniarov, vo volebnom období, keď SNS vládlo so Smerom a HZDS ho vyhodnotli ako najaktívnejšieho poslanca parlamentu. Po nástupe nového predsedu SNS sa stiahol z popredných pozícií strany. Dnes sa do politiky vracia v tričku hnutia Republika s číslom 23. Rafael Rafaj.

Podarilo sa vám postaviť dom, zasadiť strom, dokonca ste čerstvým otcom syna a k tomu všetkému kandidujete vo voľbách do parlamentu za hnutie Republika. Prečo sa vlastne vraciate do politiky?

Lebo môžete mať svoj dom, aj zasadiť stromy, aj splodiť syna, ale ak by ste stratili rodisko, rodákov a domovinu, tak prídete o všetko. Nielen vy, ale aj my všetci. Pretože na rozdiel od mnohých politikov používam prvý pád množného čísla – my a dodávam, národ slovenský.

Vraciam sa, lebo všetky tradičné, civilizáciou overené, konzervatívne hodnoty a istoty sú dnes ohrozené brutálnou kultúrnou a ideologickou vojnou progresivizmu, ktorý ničí všetko, čo je normálnym ľuďom vzácne.

Chcem sa postaviť na stranu slobody, pravdy, normálnosti, profesionálnej a zodpovednej služby, aby môj malý syn a všetky deti na Slovensku neboli vystavené týmto liberálnym zvrátenostiam.

Vašu rodinu postihol totalitný režim, ako syn veterána protikomunistického odboja ste podpredsedom organizácie združujúcej bývalých politických väzňov. Zrejme aj preto ste mimoriadne citlivý na ideológie, ktoré sa pod rôznymi zámienkami snažia obmedziť osobné slobody ľudí. Dnes varujete pred progresivizmom. Čím je pre nás nebezpečný?

Neexistuje dobrá ideológia, všetky sú zlé a nebezpečné, pretože na konci dňa všetky zhasnú svetlo ako totalita noci-moci. Nielen moja, ale aj naša spoločná, národná historická skúsenosť nás varuje práve pred takýmito ideologickými -izmami, dogmami a ich tézovitými „konečnými riešeniami“.

V tomto je najnebezpečnejší práve progresivizmus, pretože je dnes tým ‘ópiom’ mladej generácie, pretože sa správa ako satanistické náboženstvo bez Boha s praktizujúcou inkvizíciou voči akémukoľvek inému názoru.

Progresivistický “taliban”, ktorý si na Západe hovorí woke, teda „prebudenie“, či dokonca „uvedomelí“, pripomína fanatickú sektu, považujúc sa za niečo jediné čisté v dejinách, za prvú antirasistickú generáciu. To je len špička ľadovca ich zvrátených predstáv, ktoré prenikli do škôl, na akademickú pôdu, do médií, politiky.

Prgresivizmom je prešpikovaný tretí sektor, riadia sa ním bruselské inštitúcie. Progresivizmus si to na Slovensku dokonca namieril do politiky a chce Slovensko ovládnuť. Preto ho treba zastaviť, eliminovať a usvedčiť z rozvratu civilizačných aj ústavných hodnôt.

Ako upozorňuje spisovateľ Tuvia Totenbom progresívci sú nebezpeční, lebo „majú pevne dané, čo musia hovoriť, čo môžu hovoriť a čo nesmú hovoriť. A vnucujú to všetkým naokolo“. Už nikdy viac si nesmieme dať vnucovať jediné „pravdy“ od nijakých -istov.

Foto: Pavel Kapusta
Ste zástancom absolútnej slobody slova a prejavu. Tú však svojho času hlásal aj súčasný špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a dnes stojí na strane progresívnych liberálov, ktoré sa snažia slobodu jednotlivca potláčať…

Po ovocí sa spozná každý strom. Pevne verím v absolútnu slobodu slova, bez ohľadu na obraty pána Lipšica, pretože len neregulovaná a necenzúrovaná sloboda slova tvorí skutočnú demokraciu.

Dovoľte mi odcitovať meritórny výklad článku 10 Európskeho dohovoru pre ľudské práva k slobode slova, a to Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý rozhodol v prípade Handyside vs. Spojené kráľovstvo.

V bode 49 súd uviedol, že ochrana prejavu každého sa vzťahuje nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú vnímané priaznivo, sú považované za neofenzívne alebo k nim má verejnosť ľahostajný postoj, ale aj na tie, ktoré „urážajú, šokujú alebo znepokojujú značnú časť verejnosti“.

Podľa verdiktu súdu práve toto „sú nároky pluralizmu, tolerancie a znášanlivosti, bez ktorých by existencia demokratickej spoločnosti nebola možná“.  Ide o rozsudok ESĽP zo 7. decembra 1976.

Absolútnu slobodu slova, teda bez štátneho zásahu, nájdeme v USA, a to v prvom dodatku k americkej ústave, ktorý ukladá, že  „Kongres neschváli nijaký zákon obmedzujúci slobodu slova alebo tlače“. Nijaký, to znamená, že ide o ničím neregulovanú absolútnu slobodu slova a prejavu každého.

Samozrejme, prípadne dotknuté osoby či subjekty sa môžu vždy obrátiť na súd na ochranu osobnosti. Ale dopredu niečo zakazovať, autocenzurovať či stíhať niekoho pre verbálne prejavy je znakom neototalitných praktík, ktoré tu boli v minulosti.

Takže absolútnou slobodu slova sa chránime aj pred návratom totalitného režimu, nie naopak. A možno práve preto tzv. liberáli a progresívci na čele s EÚ sa snažia na takúto absolútnu slobodu slova dať stále pevnejšie uťahovaný náhubok.

Bilbord Republiky “Ani cent mimovládkam” rozzúril neoliberálne médiá. Vy ste si to po vašom stiahnutí sa z politiky namierili práve do mimovládneho sektora. Ste s týmto sloganom stotožnený?

Keď dvaja robia to isté, nie je to isté, to je známy paradox a fakt. Preto je rozdiel medzi bežnou mimovládkou, ktorá žije skromne a na báze dobrovoľnej činnosti, a elitnými, protežovanými a finančne najmä z rôznych zahraničných fondov a korporácií dobre kŕmenými  ideologickými či politickými mimovládkami, ktoré zastrešil George Soros.

Tie šíria jeho víziu otvorených spoločností s deštrukciou národného štátu. Založil som dve mimovládne organizácie – Inštitút národnej politiky, pretože tu chýbalo analytické a intelektuálne zázemie pre národné hodnoty, a Alianciu Clarify, regulujúcu hazard.

Foto: archív

V súčasnosti tiež zabezpečuje  prevenciu pred digitálnymi závislosťami detí. Takže sa plne stotožňujem, že štát by nemal finančne podporovať politické mimovládky šíriace ideologické dogmy do spoločnosti.

V hnutí Republika ste hlavným garantom volebného programu v oblasti kultúry a médií. Hovoríte, že chcete v štáte urobiť poriadok s médiami. Čo konkrétne plánujete urobiť na pôde parlamentu či vlády v tomto smere? Váš predseda Milan Uhrík avizoval akési zemetrasenie v mediálnej sfére…

Chcel by som zúročiť svoje bohaté skúsenosti a poznatky z mediálnej politiky, pretože mainstreamová, ale aj verejnoprávna mediálna scéna sa odklonili od svojej podstaty, a to je služba verejnosti, ktorá je nositeľkou práva na informácie. A tie musia byť zásadne pluralitné, čo sa nedeje, pretože médiá ovládla liberálna, ideologická a geopolitická propaganda.

Obrazne povedané, médiá vrátime do služby ľuďom a nie ich milionárskym majiteľom na presadzovanie ich záujmov na Slovensku. Preto dáme slobodu novinárom, ktorí sú dnes totálne závislí na vydavateľovi, a to jednoduchým začlenením novinára do mediálneho zákona, takže oslabíme tlak vydavateľov, aby novinári písali tak ako oni budú hrať.

Na lepšiu ochranu a profesionalizáciu zriadime novinársku stavovskú komoru. Adresnou podporou slobodných nezávislých či alternatívnych médií cez zriadený fond Fond pro pluralis na ministerstve kultúry prispejeme aj k pluralite médií.

Aby Slováci mohli slobodne čerpať informácie a sami si utvárali názor, máme pripravený aj bič na globálne sociálne siete, ktoré robia zásahy a cenzúru do statusov. Je toho podstatne viac, čím skvalitníme mediálne prostredie tak, aby nedeformovalo verejnú mienku, ale pravdivo, objektívne a nestranne informovalo.

Čo si sľubujete od rozdelenia RTVS na pôvodné verejnoprávne subjekty – STV a SRo, ktoré by ste chceli dosiahnuť?

Toto rozdelenie zaviedla vláda Ivety Radičovej len preto, aby mohli odstrániť vtedajšieho nepohodlného generálneho riaditeľa STV Štefana Nižňanského, ale obsahovo médium verejnej služby tým utrpelo, preto rozdelením prinavrátime profesionalitu a kvalitu do obsahu Slovenskej televízie a Slovenského, vrátane tradičných národných skratiek STV a SRo.

Zmeny sú dôležité aj v kreovaní rád tak, aby sa zvýšil  verejný dohľad nad obsahom a kvalitou vysielania televízie, aj rozhlasu, kde chceme stanoviť minimálne kvórum pre hranie slovenskej  ľudovej hudby, ktorá sa úplne vytratila z éteru.

Ako jednu z najvážnejších hrozieb dnes Slováci vnímajú otázku nelegálnej migrácie. Migranti sa dnes nachádzajú v podstate po celom území Slovenska, čo je bezprecedentný jav. Tento problém spôsobený súčasnou vládnou garnitúrou vás v každom prípade počká po voľbách – či už budete vo vláde alebo opozičnou stranou v parlamente. Bude treba zastaviť ich prílev, ale aj vyriešiť to, čo s tými súčasnými. Máte riešenie?

Čiastkové riešenia už nefungujú, pretože invázia pokračuje a aj bude, ak sa EÚ bude riadiť ideologickými konštruktami neomarxizmu a multikulturalizmu, ktoré vidia v migrantoch svoj nový „proletariát“ na výmenu pôvodného európskeho obyvateľstva, ktoré je stále kritickejšie k úpadku civilizácie starého kontinentu.

Rafael Rafaj. (Foto: Pavel Kapusta)

Takže riešením je postaviť šírenie ideologických riešení a samotných ideológií mimo zákon, prípadne eliminovať a postihovať aj ich nositeľov z radov verejných funkcionárov, pretože už dnes sa podľa I. článku Ústavy Slovenská republika neriadi nijakou ideológiou…

Takže treba okamžite prijať vykonávací predpis a zákon k tomuto najdôležitejšiemu ústavnému článku, lebo ako som uviedol, ideológie nás skôr či neskôr vždy priviedli do totalitného režimu.

Republika je od svojho vzniku pod paľbou mainstreamových médií, neoliberálne a progresívne zameraných politikov, ale aj ĽSNS a SNS. Čomu to pripisujete?

Vždy sa útočí na toho, kto niečo znamená. V tomto prípade je Republika kľúčovým faktorom na zostavenie proslovenskej vlády, z ktorej majú liberáli hlavybôľ. Pre ostatné proslovensky orientované subjekty sme rovnako hlavný konkurent, preto sa snažia nás očierniť a získať pre seba nejaké body, čo však vnímať kontraproduktívne.

Na druhej strane je to praktický dôsledok podriadenia sa väčšiny politickej a mediálne scény ideológiám  liberalizmu, multikulturalizmu, neomarxizmu a genderizmu, pretože z podstaty ochrany národno-štátnych záujmov a základných civilizačných hodnôt je národná konzervatívna politika ich tvrdým súperom.

Hnutie Republika navyše môže zásadne zmeniť doterajší pomer síl v prospech národnej politiky a reálnejšieho zostavenia proslovenskej vlády, ktorá by urobila poriadok práve s tými, čo nás najviac kritizujú, očierňujú, nálepkujú a dehonestujú.

Súčasný progresivizmus totiž nedokáže, ani nevie vecne, faktami a argumentami súťažiť s národným vlastenectvom, pretože si okrem iného fanaticky namýšľa, že je akýmsi konečným štádiom spoločenského vedomia.

Prečo by podľa vás mali Slováci voliť národné strany?

Pretože nik cudzí nám nikdy nedá viac ako si môžeme dať alebo vydobyť my sami. V dnešnom svete zúri vojna o totálne ovládnutie a podriadenie si národných vlád a národných štátov globálnou mafiou, ktorá chce parazitovať na všetkých planetárnych zdrojoch a nezastaví sa ani pred vojnovými konfliktmi.

Národné strany presadzujú vnútornú, aj vonkajšiu spravodlivosť v mierovom spolunažívaní a spolupráci namiesto zbytočnej konfrontácie. Sú preto jedinou garanciou aj slovenskej prosperity, aj medzinárodného mieru, ktorý je základom pre rast životnej úrovne a spokojnosti ľudí.

Národné strany a najmä hnutie Republika sa dokážu nebojácne postaviť proti kultúrnej, sociálnej, ekonomickej aj duchovnej deštrukcii a odhodlane brániť na prvom mieste Slovensko a Slovákov.

Foto: archív