Úvod Z DOMOVA Raši: Odstraňovanie čiernych stavieb na Domaši je prelomovým krokom

Raši: Odstraňovanie čiernych stavieb na Domaši je prelomovým krokom

Foto: Michaela Kolimárová

Odstraňovanie čiernych stavieb z okolia vodnej nádrže Domaša, s ktorým Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začal začiatkom týždňa, považuje podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši za prelomový krok.

Upozornil pritom i na zdravotné riziká, ktoré čierne stavby v okolí vodných stavieb či tokov predstavujú. Približne 270 nelegálnych stavieb a objektov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch v správe SVP, bude z brehov Domaše odstránených do konca apríla.

„Ide o prelomový krok. Pretože tieto čierne stavby, mobilné či nemobilné, sa tu nachádzajú množstvo rokov. SVP opakovane oslovoval majiteľov, dával oznamy, označoval tieto stavby, aby sa k nim niekto prihlásil. Bohužiaľ, mnohokrát, aj keď tam našli prítomných ľudí, títo sa k vlastníctvu nehlásili a dostávali sme sa do patovej situácie,“ povedal Raši.

Dodal, že riešenie sa našlo až po tom, ako sa v súvislosti s neschopnosťou riešiť problém s nelegálnymi objektmi pri Domaši obrátili na vládu starostovia okolitých obcí v lete minulého roka. Ako doplnil technicko-prevádzkový riaditeľ SVP Pavel Virág, pri vypracovaní postupu, ako s nelegálnymi stavbami naložiť, spolupracoval SVP s rezortom životného prostredia i spravodlivosti.

„Stavebný zákon, na ktorý sme čakali a ktorý mal riešiť spôsob riešenia čiernych stavieb, zatiaľ nebol prijatý, a práve preto, lebo mnohé z tých objektov sa dostali do akejsi legislatívnej diery, že nespĺňajú kritériá na stavbu, ale sú to nejaké objekty, tak ten postup, ktorý bol zvolený a ktorý teraz uplatňujeme, postihuje aj tieto objekty,“ uviedol s tým, že stavby, ktoré majú charakter čiernych stavieb, budú riešené v zmysle platného zákona.

Na posúdenie, či ide o čiernu stavbu alebo o „objekt“, požiadal SVP o spoluprácu Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. „Požiadali sme o pomoc ústav súdneho znalectva, ktorý nám spracúva posudky. Buď príde k premiestňovaniu alebo podnetu na stavebný úrad, aby konal v tomto prípade ako s čiernou stavbou,“ vysvetlil Virág.

Objekty, pri ktorých je táto dilema neopodstatnená, premiestni SVP na štátny pozemok v katastri obce Nová Kelča v lokalite Petejovce. Ich majitelia majú následne rok na to, aby sa k stavbám prihlásili, inak prepadnú štátu. SVP na práce využíva vlastné technické i personálne zdroje, výšku finančných prostriedkov potrebných na odstránenie nelegálnych stavieb z okolia Domaše Virág predbežne vyčíslil na 0,4 až 0,5 milióna eur.

Reprofoto: TA3

Náklady budú hradené zo štátneho rozpočtu. Ako doplnil, SVP sa podobným spôsobom mieni vyrovnať s čiernymi stavbami i pri ostatných vodných nádržiach na Slovensku a tiež v okolí vodných tokov. Likvidáciu nelegálnych objektov uvítali aj starostovia obcí z okolia vodného diela.

„Tento problém sa neriešil viac ako 31 rokov a konečne sa našla odvaha,“ povedal starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ s tým, že obecné samosprávy na skoncovanie s čiernymi stavbami nemali personálne ani finančné kapacity. Starostka Novej Kelče Mária Telepunová doplnila, že obce v budúcnosti na brehoch Domaše zvažujú výstavbu typizovaných chatiek, ktoré by záujemcom ponúkali na prenájom.