Úvod Z DOMOVA Rast produkcie odpadu pandémia nezastavila, musíme budovať ďalšie spaľovne

Rast produkcie odpadu pandémia nezastavila, musíme budovať ďalšie spaľovne

Foto: archív

Ako upozornila na to analytička WOOD & Company Eva Sadovská, rast produkcie odpadu nezastavila ani pandémia. Predpokladá, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Podľa odhadov by mohol v roku 2035 každý Slovák vyprodukovať o 30 percent viac odpadu ako v roku 2020.

Produkcii odpadu sa Slováci nevyhli ani v čase pandémie, keď prežívali viac času doma. „Jedným z príkladov na vysvetlenie situácie je donáška tovarov a jedál k dverám našich príbytkov zabalených v niekoľkovrstvových a jednorazových obaloch,“ načrtla analytička.

Poukázala tiež na množstvo rekonštrukcií, pri ktorých vzniklo veľké množstvo drobného stavebného odpadu. V súvislosti so šírením vírusu pribudli do odpadkov aj rúška, respirátory, rukavice či nádoby od dezinfekcie.

Analytička očakáva, že produkcia smetí bude na Slovensku rásť aj v nasledujúcich rokoch. „Medziročné tempo rastu odhadujeme na úrovni 1,5 percenta. Podľa našich prepočtov tak bude napríklad o 15 rokov, teda v roku 2035 pripadať na jedného obyvateľa Slovenska 580 kilogramov komunálneho odpadu.

Celkovo by tak malo ísť o 3,123 milióna ton odpadu,“naznačila. Produkcia odpadu úzko súvisí so spotrebou obyvateľstva v krajine. Každý zakúpený tovar a často aj služba sú skôr či neskôr zdrojom odpadu.

V oblasti odpadového hospodárstva je pre krajiny Európskej únie podľa analytičky kľúčový rok 2035. Reformný balík, ktorý je zameraný na prechod k obehovému hospodárstvu, stanovuje pre rok 2035 dva ciele – recyklovať minimálne 65 percent komunálneho odpadu a maximálne desať percent ukladať na skládky.

„Pre Slovensko, a to aj napriek päťročnému odkladu, je naplnenie týchto cieľov ambiciózne a vzhľadom na aktuálny vývoj môže byť aj problematické. Závisieť to bude od výrobných postupov dizajnérov a producentov, od stratégie obchodníkov, od osvety a správania spotrebiteľov, ale aj od opatrení a podpory štátu,“komentovala.

Aj za predpokladu optimistického scenára, ktorý v roku 2035 ráta s naplnením cieľa recyklácie na úrovni 65 percent, presiahne podľa Sadovskej hmotnosť nerecyklovateľného komunálneho odpadu úroveň 1 milión ton. Slovensko zároveň bude môcť uložiť maximálne desať percent komunálneho odpadu na skládky.

„Skládkovaný komunálny odpad spolu so zvyšnými 25 percentami odpadu je možné energeticky zhodnotiť v zariadeniach na energetické využitie odpadu a čiastočne aj v cementárňach. Podľa odborníkov na odpadové hospodárstvo však dve existujúce spaľovne odpadu v Bratislave a Košiciach nestačia a Slovensko musí vybudovať minimálne päť ďalších spaľovní,” upozornila.