Úvod Spoločnosť Recyklátori bijú na poplach, chýbajú kapacity pre milióny ton odpadu

Recyklátori bijú na poplach, chýbajú kapacity pre milióny ton odpadu

Foto: archív

Podľa stanoviska EuRIC-u spracovatelia recyklovaného odpadu z rôznych častí Európy nevedia, čo s odpadom, ktorý vzniká pri procese recyklácie rôznych priemyselných a komerčných odpadov, ako aj odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Mnohí spracovatelia majú problém nájsť koncové zariadenia, ktoré majú voľné kapacity a dokážu tento odpad spracovať.

Vo väčšine európskych krajín je skládkovanie zakázané alebo obmedzené na minimum a existujúcich zariadení na energetické využitie odpadu, ktoré by takýto odpad dokázali spracovať je stále málo. Na zložitú situáciu preto zareagoval aj CEWEP (Konfederácia európskych zariadení na energetické využitie odpadu), ktorý spolu s výskumným inštitútom Prognos upozornil, že do roku 2035 budú potrebné kapacity na spracovanie 142 miliónov ton odpadu.

Podľa CEWEP-u je súčasná kapacita materiálového a energetického spracovania odpadu takmer 100 miliónov ton ročne, to znamená, že v roku 2035 budú chýbať kapacity na spracovanie 40 miliónov ton odpadu. Odhad zahŕňa už aj stanovené ciele EÚ v oblasti komunálneho odpadu a ciele recyklácie komerčného a priemyselného odpadu.

„Prechod na cirkulárnu ekonomiku len začína. Dnes sa stále ukladá na skládky štvrtina komunálneho odpadu EÚ. Menej než polovica komunálneho odpadu sa recykluje, alebo kompostuje. Samotné nové ciele recyklácie komunálneho odpadu tieto problémy nevyriešia. Európske zariadenia na energetické využitie odpadu momentálne pracujú na plný výkon,“ hovorí Paul De Bruycker, predseda CEWEP.

Ciele európskej únie týkajúce sa roku 2035 hovoria o eliminácii skládkovania na 10% a rastu recyklácie na 65 percent. Aby sa dodržali, CEWEP považuje za nevyhnutné zabezpečiť nové kapacity na spracovanie zvyškového odpadu.

„Slovensko je na tom z hľadiska kapacít na energetické využitie odpadu ešte horšie ako zvyšok Európskej únie. Momentálne disponujeme iba dvomi zariadeniami – v Bratislave a Košiciach. Pokiaľ budeme čakať so založenými rukami do roku 2035, budeme čeliť vážnej kríze spracovania odpadu.

Následkom bude hromadenie odpadu, jeho skládkovanie, ale aj ilegálne obchodovanie s ním v rámci celej Európy. Je nevyhnutné, aby sme otejto téme začali otvorene diskutovať a našli dlhodobé riešenie tohto problému,“ dodáva Marián Christenko, viceprezident CEWEP a generálny riaditeľ spoločností KOSIT a.s. a Ewia a.s.