Úvod Z DOMOVA Referendum o predčasných voľbách prezidentka vyhlásila na 21. januára 2023

Referendum o predčasných voľbách prezidentka vyhlásila na 21. januára 2023

Zuzana Čaputová. (Reprofoto: archív)

Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie, ktoré umožní vyhlásiť predčasné voľby, sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023. Termín plebiscitu oznámila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ako však povedala, vyzývať občanov na účasť v ľudovom hlasovaní nebude.

„Toto referendum vnímam ako súčasť rok a pol prebiehajúcej kampane jednej politickej strany, preto nebudem vyzývať občanov k účasti, nebudem ich ani od účasti odrádzať,“ vyhlásila hlava štátu. Ľudia sa budú môcť v plebiscite vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR.

Vyhlásenie všeľudového hlasovania je podľa prezidentky vyjadrením rešpektu k vôli občanov so zohľadnením nálezu Ústavného súdu SR. „Chcem zdôrazniť, že posúdenie ústavnosti referendových otázok je zverené výlučne ústavnému súdu a nie nám politikom. Rozhodla o tom jediná inštitúcia na to určená a to je pre mňa, a dúfam že aj pre ostatných, záväzné a hodné rešpektu,“ vyhlásila.

Termín konania referenda určila aj s ohľadom na novú právnu úpravu, ktorá zaviedla možnosť požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia. Pripomenula, že voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale v čase referenda sa budú zdržiavať mimo jej územia, môžu požiadať ministerstvo vnútra alebo obec trvalého pobytu o hlasovanie poštou.

Čaputová pripomenula, že referendová otázka neobsahuje to, že by sa mohlo referendum o skrátení volebného obdobia konať iba v nejakom časovom pásme. Rozumie tomu, že by určenie časového ohraničenia bolo pre stabilitu demokracie vhodné.

Hlava štátu tiež určila lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10. novembra 2022. Okresné a okrskové volebné komisie, ako aj okrskovú volebnú komisiu pre osobitný volebný okrsok treba utvoriť do 24. novembra.

Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Žiadali dve otázky, tú o bezodkladnej demisii vlády dala prezidentka posúdiť Ústavnému súdu SR. Ten vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou.

Otázka preto v referende nebude. Ústava hovorí, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.