Úvod Z DOMOVA Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach má byť hotová do konca roka 2029

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach má byť hotová do konca roka 2029

Foto: archív

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená do konca roka 2029, náklady sa odhadujú na takmer 110 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu o spustení realizácie rekonštrukcie NKP kaštieľa v Rusovciach, ktorý schválila vláda.

Celkové predpokladané výdavky (109.942.727,96 eura) sa oproti roku 2019, kedy bolo financovanie rekonštrukcie schválené uznesením vlády, zvýšili o 14,5 percenta (vo finančnom vyjadrení nárast o 13,958 milióna eur).

„Zvýšenie zohľadňuje vysokú mieru inflácie za posledných päť rokov a s tým súvisiaci nárast cien energií, prác a materiálov,“ vysvetlil Úrad vlády SR, ktorý materiál predložil a ktorý má agendu rekonštrukcie v gescii.

Finančný rozdiel v predpokladanej výške investície má úrad hľadať v iných alternatívnych zdrojoch financovania, napríklad vo voľných zdrojoch v Pláne obnovy a odolnosti SR či iných zdrojoch Európskej únie.

Na celú realizáciu rekonštrukcie, vzhľadom na finančnú náročnosť a rozsah celého diela, má dohliadať expertný tím, ktorý bude mať na starosti koordináciu prác zhotoviteľa, technického dozoru i administratívnej agendy diela vrátane spolupráce s pamiatkovým úradom. Rekonštrukcia kaštieľa vrátane priľahlého areálu by sa mala dokončiť za 54 mesiacov.

Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra po rokovaní vlády upozornil, že stavebný proces nebude jednoduchý. „Vzhľadom na charakter stavby i množstvo pamiatkových výziev, ktoré s rekonštrukciou súvisia,“ vysvetlil.

Upozornil, že externý tím sa bude starať aj o potrebnú aktualizáciu zmluvy a stavebných procesov. „Je potrebné si uvedomiť, že od vypracovania projektu ubehlo šesť rokov, mnohé technologické postupy sú už dnes úplne inde, jednotlivé veci budeme musieť aktualizovať v rámci technicko-stavebného plánu,“ vysvetlil.

Podpis zmluvy s víťazom tendra by sa mal zrealizovať počas najbližších dní, samotný začiatok rekonštrukcie do niekoľkých týždňov. Kaštieľ je v správe Úradu vlády. Zámer obnovy schválila vláda v lete 2012.

Verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, proces brzdilo viacero konaní o námietkach v priebehu jednotlivých etáp súťaže. Na začiatku júna Úrad pre verejné obstarávanie ukončil konanie k opakovaným námietkam týkajúcim sa vyhodnotenia súťaže a určenia víťaznej ponuky. Námietky zamietol.