Úvod Z DOMOVA Rezort financií plánuje zaviesť daň zo sladených nealko nápojov

Rezort financií plánuje zaviesť daň zo sladených nealko nápojov

Foto: archív

Ministerstvo financií SR pripravuje návrh zákona, ktorým by sa na Slovensku zaviedla daň zo sladených nealkoholických nápojov. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú rezort financií zverejnil na legislatívnom portáli slov-lex.sk.

„Daň zo sladených nealkoholických nápojov bude mať charakter nepriamej dane zo spotreby, pričom miera zdanenia sa bude odvíjať od obsahu použitého sladidla v nápoji. Jej zavedením v rámci konsolidačného úsilia príde k zabezpečeniu finančných zdrojov potrebných na financovanie verejných politík,“ informovalo ministerstvo.

Daň zo sladených nealkoholických nápojov je podľa rezortu financií efektívny nástroj overený praxou viacerých krajín OECD, s významným potenciálom motivovať spotrebiteľov k zdravšiemu spôsobu života.

Redukcia nadmernej spotreby sladených nápojov totiž prispieva k zníženiu negatívnych dôsledkov na zdravie, a tým aj k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Rezort financií pripomenul, že trend zavádzania daní z nezdravých potravín a nápojov je v posledných rokoch viditeľný v krajinách EÚ aj v celosvetovom meradle.

„Takéto dane zaviedlo v rôznych podobách už viac ako päťdesiat krajín, z toho desať krajín je európskych. Zavedenie dane zo sladených nápojov aktuálne zvažuje aj Česko,“ priblížilo ministerstvo.

Verejnosť sa zatiaľ môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zaslaním podnetov alebo návrhov do 1. decembra tohto roka. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k samotnému zákonu je február 2024.