Úvod Z DOMOVA Rezort zahraničia pripomína holokaust a upozorňuje na nebezpečenstvo nenávisti v spoločnosti

Rezort zahraničia pripomína holokaust a upozorňuje na nebezpečenstvo nenávisti v spoločnosti

Miroslav Lajčák. (Foto: archív)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) poukazuje pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia na nebezpečenstvo nenávisti a nevraživosti v súčasnej spoločnosti. „Slovenská republika je stálym členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA,“ informovali z Tlačového odboru MZVaEZ SR.

„Aktívne participuje taktiež na medzinárodnom projekte obnovy miesta pamäte v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor,“ pripomenuli. V rokoch 2018 – 2020 je Slovenská republika členom Rady OSN pre ľudské práva, kde boj proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie a intolerancie a podpora slobody náboženského vyznania patrí medzi priority jej členstva.

Za prevenciu radikalizácie, podporu tolerancie a nediskriminácie, vrátane boja proti antisemitizmu, sa počas tohtoročného predsedníctva Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) podľa Tlačového odboru MZVaEZ SR zasadzuje aj minister Miroslav Lajčák.

Slovenská republika si tradične pripomína 9. september ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň bol v roku 1941 prijatý Židovský kódex – protižidovská právna norma popierajúca základné práva značnej časti obyvateľstva. Holokaust mal podľa oficiálnych údajov postihnúť 70-tisíc obetí na území vtedajšieho Slovenska.