Úvod Z DOMOVA Rodičia dostanú príspevok sto eur na nákup školských potrieb  

Rodičia dostanú príspevok sto eur na nákup školských potrieb  

Foto: archív

Rodičia prváčikov dostanú tento mesiac zvýšený prídavok na dieťa o 100
eur. Slúžiť im má na nákup školských pomôcok. Rodičia dostanú tento
príspevok na dieťa automaticky, nemusia oň žiadať. Ústredie práce od
začiatku tohto mesiaca zbiera údaje o deťoch, ktorých rodičia majú mať
na túto dávku nárok.

„Príspevok sa bude vyplácať spolu s rodinným prídavkom v októbri. S
účinnosťou od 1. septembra tohto roka bude ústredie práce získavať
informácie z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (RIS),
ktorý spravuje ministerstvo školstva,“ priblížilo ústredie práce.

„Potom v systéme ústredia spustíme hromadné pregenerovanie nárokov na
prídavok na dieťa a jeho zvýšenie pre deti, ktoré nastúpili do 1.
ročníka základnej školy.

Vytvoríme kontrolné zostavy pre referentov úradov, ktoré budú obsahovať zoznam detí, žiakov a poslucháčov, o ktorých neprišla informácia o štúdiu z RIS. Týka sa to napríklad detí, ktoré navštevujú školy v zahraničí,“ vysvetlilo ústredie práce.

V prípade detí študujúcich v zahraničí budú musieť rodičia predložiť
potvrdenie o návšteve školy. „Prídavky na deti budú vyplatené v obvyklom
termíne a obvyklým spôsobom,“ tvrdí ústredie práce.