Úvod Spoločnosť Rodina je pre Slovákov dôležitejšia ako práca

Rodina je pre Slovákov dôležitejšia ako práca

Foto: archív

Práca je pre obyvateľov Slovenska druhou najdôležitejšou hodnotou, a to hneď po rodine. Za veľmi dôležitú vo svojom živote považovalo prácu v minulom roku 67 percent respondentov. Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu SAV, aký význam pripisujú respondenti základným oblastiam ich života. Medzi skúmanými oblasťami pritom figurovala rodina, práca, náboženstvo, priatelia a známi, voľný čas a politika.

„Najdôležitejším aspektom, podľa ktorého ľudia posudzujú prácu a zamestnanie, je oblasť odmeňovania. Dobrý zárobok označuje za dôležitý 85,8 percenta opýtaných,“ skonštatoval sociologický ústav. Druhým najdôležitejším faktorom je výhodný pracovný čas.

Tretím najčastejšie sa vyskytujúcim aspektom kvalitnej práce bola sebarealizačná položka – teda „práca, v ktorej možno niečo dosiahnuť“. Takmer rovnako často bola spomenutá aj „možnosť uplatniť osobnú iniciatívu“. „Oba tieto aspekty upozorňujú na skutočnosť, že mnohí ľudia vnímajú prácu aj ako oblasť, v ktorej môžu uplatniť svoje schopnosti a nájsť istú vnútornú osobnostnú sebarealizáciu, respektíve vnútorné uspokojenie,“ vysvetlil sociologický ústav.