Rozdiely medzi mečiarovskou a dzurindovskou privatizáciou

Prečo koncept domácej kapitálotvornej vrstvy zlyhal? Aká bola rezešovská éra vo VSŽ? Jej pozitíva a negatíva. Akými vlastníkmi US Steelu sú Američania? Ako hodnotia rezešovskú éru samotní zamestnanci a ako hodnotia éru s americkým manažmentom? Kauza Hayekovci – vrchol pokrytectva a cynizmu. Najväčší bojovníci proti štátu sa ukázali ako extrémne úspešní pri jeho bezbrehom „dojení“.

Ako sú treťosektoroví experti platení zo štátnych peňazí? Naozaj ich príjmy vygeneroval trh? Je ich dvojhodinová práca taká špičková, namáhavá, expertná a vysokokvalifikovaná, že sa vyrovná mesačnej práci učiteľa? Naozaj tomu veria? Je 1400000 slovenských korún, respektíve 33000 eur za webovú stránku adekvátnych? Je 250 eur na hodinu pre 25-ročných „expertov“ spravodlivé a adekvátne ocenenie ich práce navyše z verejných zdrojov?