Úvod Z DOMOVA Rozporuplný register účtov by mal spravovať Matovičov rezort

Rozporuplný register účtov by mal spravovať Matovičov rezort

Fotomontáž: archív

Na Slovensku má vzniknúť centrálny register účtov. Podľa oficiálneho zdôvodnenia je cieľom jeho zriadenia zefektívnenie vyšetrovania závažnej trestnej činnosti. Oprávnené orgány v ňom budú mať prístup k informáciám o účtoch a bezpečnostných schránkach.

Finančné inštitúcie vrátane Národnej banky Slovenska majú zmeny v údajoch elektronicky zasielať každý pracovný deň. Ministerstvo vnútra predložilo návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

Registre účtov sa majú v budúcnosti v rámci EÚ vzájomne prepojiť. Ministerstvo vnútra sa pri zriadení registra odvoláva na napĺňanie európskych smerníc a odporúčaní výboru Rady Európy.

Prístup k dátam budú mať napríklad orgány činné v trestnom konaní, súd, služba kriminálnej a finančnej polície, inšpekčná služba Policajného zboru, ale aj Kriminálny úrad finančnej správy, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo.

V registri by mala byť zapísaná finančná inštitúcia, dátum založenia účtu alebo začatia prenájmu bezpečnostnej schránky, číslo účtu alebo identifikačné číslo schránky, identifikačné údaje klienta a konečného užívateľa výhod.

Obsahovať má aj dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte a dátum zrušenia účtu alebo skončenia prenájmu bezpečnostnej schránky. Register má spravovať ministerstvo financií, ktoré má na svojom webovom sídle raz ročne zverejňovať súhrnnú správu o jeho vedení a využívaní.

Rezort má tiež uchovávať tzv. logy obsahujúce spisovú značku alebo číslo spisu, dátum a čas vyhľadávania, jedinečný identifikátor výsledkov, označenie orgánu a jedinečný identifikátor používateľa.

Dáta sa budú uchovávať desať rokov od roku, v ktorom bol účet či nájom schránky zrušený. NBS má zároveň dozerať na plnenie povinností finančných inštitúcií. Navrhovaná účinnosť zákona je od decembra 2021, register by mohli uviesť do prevádzky do dvoch rokov.