Úvod Ekonomika RTVS dostala v prvom polroku z koncesií takmer 43 miliónov eur

RTVS dostala v prvom polroku z koncesií takmer 43 miliónov eur

Foto: Pavel Kapusta

Rada RTVS prerokovala Správu o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) za prvý polrok 2016. Jej predseda ju predloží Výboru pre kultúru a médiá NR SR. Vyplýva z nej, že v televíznom vysielaní získali programové služby STV celodenný podiel sledovanosti 14,3 percenta. Odvysielaných bolo 8 126 hodín. Na Jednotke, okrem dramatických žánrov (53 percent) a spravodajstva (14 percent), mala zastúpenie aj zábava (16 percent) a publicistika (11 percent). Na Dvojke pokrýva 38 percent vysielania publicistika a dokumentárna tvorba.

Obsahové zameranie televíznych programov reflektuje spoločenské potreby a okrem 800 hodín aktuálneho spravodajstva odvysielala v prvom polroku 2000 hodín programov orientovaných na konkrétne oblasti verejného záujmu, medzi nimi životný štýl, vedomosti, regióny či medziľudské vzťahy. Odvysielaných bolo 542 hodín športových prenosov.

Foto: Pavel Kapusta
Foto: Pavel Kapusta

Programovým rozhlasovým službám dominuje Rádio Slovensko, ktoré v publicistike reagovalo na aktuálne témy. V apríli nadobudla účinnosť novela zákona o vysielaní a retransmisii. Tá určuje pre Rádio Slovensko vyčleniť najmenej 30 percent hudobnej produkcie domácej tvorbe, čo podporuje aj rubrika Naša hudba. Rádio Regina sa drží zásady Váš najbližší svet, Rádio Slovakia International informuje poslucháčov v zahraničí o dianí na Slovensku. Poslucháčom v regiónoch sa chce priblížiť Rádio Devín, dôraz na slovenskú produkciu si dáva za svoje Rádio_FM.

Rada vzala na vedomie aj správu o stave výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS v prvom polroku. Za prvých šesť mesiacov tohto roku predstavoval výber úhrad sumu 42 995 519 eur, z toho domácnosti 35 805 321 eur, zamestnávatelia 7 190 198 eur. Registrovaných k 30. 6. 2016 je 1 319 863 domácností a 44 384 zamestnávateľov.

V druhom mesiaci Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie vyrobila RTVS medzinárodný signál pre výmennú sieť Európskej vysielacej únie aj pre servis Európskej komisie Europe by Satellite. Tento signál je k dispozícii aj slovenským vysielateľom na spracovanie či vysielanie priamych prenosov. Pre zahraničné médiá pripravuje zostrihy zo zasadnutí, ktoré využívajú zahraničné televízie. RTVS všetok nakrútený materiál sprostredkúva aj na webovej stránke zriadenej v súvislosti SK PRESS.