Úvod ZO ZAHRANIČIA Rusko chce zastaviť vývoz nespracovaného dreva

Rusko chce zastaviť vývoz nespracovaného dreva

Foto: archív

Ruský prezident chce uzákoniť absolútny zákaz vývozu nespracovaného ihličnatého dreva a cenných tvrdých drevín. Zákaz by platil od 1. januára 2022. Vladimir Putin nariadil od 1. januára 2021 znižovať úvery na modernizáciu zariadení na spracovanie dreva.

Prezident zároveň odporučil rozšíriť úlohy lesného dozoru na prepravu, skladovanie a spracovanie dreva, ako aj zavedenie funkcie štátneho lesného inšpektorátu v regiónoch.

Podľa Putina si väčšina regiónov Ruska zachováva archaický a konzumný prístup k využívaniu lesných zdrojov. Základným princípom je stále „rúbať stromy za každú cenu a dokonca aj za cenu toho, že po nás povodeň“.

Neoprávnená ťažba dreva, nijaká ochrana štátnych lesov, nijaká nová výsadba, nijaké rozvojové plány, nijaké aktuálne záznamy a kolosálna korupcia, ktorú živia mafie pôsobiace v biznise s drevom v oblastiach tajgy na Ďalekom východe a na Sibíri – to sú najväčšie problémy v ruských lesoch po celé desaťročia.

Pokusy o zmenu tejto situácie boli doteraz neúspešné. Kremeľ v roku 2007 zvýšil vývozné clo na ochrannú úroveň 80 percent na guľatinu, zatiaľ čo clo na všetky spracované výrobky z dreva sa obnovilo.

Po vstupe Ruska do Svetovej obchodnej organizácie sa pred rokmi vytvorili vývozné kvóty, ktoré môžu využívať iba spracovatelia. Tieto čísla nezohľadňujú nelegálnu ťažbu a vývoz, čo je prípad ruského Ďalekého východu. Podľa odhadov pokrýva sivá zóna v ruskom lesníctve 30 až 50 percent obchodu s drevom.